Posiadasz kod aktywacyjny do kursu? Przejdź bezpośrednio do zapisów - kliknij tutaj.
obrazek

Kurs Kierownika Wycieczek (Opiekuna Wycieczek)

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Kierownika Wycieczek/Opiekuna Wycieczek online wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje dają możliwość sprawowania opieki na wycieczkach szkolnych oraz pełnienia funkcji kierownika na wycieczkach.Ukończenie w/w kursu daje zarówno uprawnienia opiekuna jak i kierownika na wycieczkach szkolnych 2w1....
Popularność kursu: 98.2%      Opinie: 2120      Cena kursu: 239.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Animatora Czasu Wolnego

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Animatora Czasu Wolnego wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej...
Popularność kursu: 94.4%      Opinie: 367      Cena kursu: 379.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Rezydenta Biura Turystycznego

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Rezydenta Biura Turystycznego tzw. biura podróży wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby...
Popularność kursu: 93%      Opinie: 291      Cena kursu: 449.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Pilota Wycieczek

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Pilota Wycieczek wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej...
Popularność kursu: 93.6%      Opinie: 178      Cena kursu: 399.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Opiekuna Przewozu dzieci i młodzieży

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Opiekuna Przewozu dzieci i młodzieży wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy...
Popularność kursu: 97.8%      Opinie: 291      Cena kursu: 250.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Towaroznawstwa Zielarskiego

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje z zakresu towaroznawstwa zielarskiego wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób uprawnienia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal i...
Popularność kursu: 97.4%      Opinie: 298      Cena kursu: 1849.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Przedstawiciela Handlowego

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Przedstawiciela Handlowego wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej...
Popularność kursu: 97%      Opinie: 299      Cena kursu: 199.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Konsultanta Ślubnego

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Konsultanta Ślubnego wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175)Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w...
Popularność kursu: 95.8%      Opinie: 180      Cena kursu: 450.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy...
Popularność kursu: 95.8%      Opinie: 289      Cena kursu: 349.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs na Spedytora (specjalista ds. transportu i logistyki)

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Spedytora wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej...
Popularność kursu: 95.2%      Opinie: 219      Cena kursu: 899.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Telemarketera

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Telemarketera wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania...
Popularność kursu: 91.8%      Opinie: 265      Cena kursu: 599.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Technika Warsztatu Tachografów Cyfrowych

Kurs przygotowujący do egzaminu w Głównym Urzędzie Miar na Technika Warsztatu Tachografów Cyfrowych.Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wiadomościami z zakresu obsługi, instalacji i kalibracji tachografów cyfrowych. Celem szkolenia jest wstępne przygotowanie do państwowego egzaminu pozwalającego uzyskać w Głównym Urzędzie Miar uprawnienia technika warsztatu do wykonywania...
Popularność kursu: 96%      Opinie: 226      Cena kursu: 900.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Kadry i Płace

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje z zakresu kadr i płac wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej...
Popularność kursu: 97%      Opinie: 190      Cena kursu: 1149.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Wczesna interwencja terapeutyczna. Metody i techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju

Kurs umożliwia uczestnikowi nabycie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu metod diagnozy oraz terapii dziecka z zaburzeniem rozwoju. Materiał teoretyczny pozwoli kursantowi lepiej zrozumieć zagadnienia związane z rodzajami zaburzeń występującymi w trakcie rozwoju dziecka.Oprócz tego, kursant pozna wybrane metody oraz techniki pracy terapeutycznej a także zagadnienia ogólne związane ze...
Popularność kursu: 100%      Opinie: 273      Cena kursu: 1449.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Autyzm - diagnoza i pomoc terapeutyczna. Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje z zakresu diagnozy i pomocy terapeutycznej dzieci z zaburzeniami autyzmu. Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu wg poniższego wzoru. Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do efektywnego rozwijania umiejętności skutecznej komunikacji dziecka, zapoznanie ich z...
Popularność kursu: 100%      Opinie: 193      Cena kursu: 999.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje specjalisty ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa, wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.Celem szkolenia jest omówienie i ćwiczenie metod wpływających na sprawny i efektywny...
Popularność kursu: 99.4%      Opinie: 167      Cena kursu: 1449.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Zawodowy Groomera (Strzyżenie psów)

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje Groomera. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania...
Popularność kursu: 93.2%      Opinie: 231      Cena kursu: 1599.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs MS PowerPoint poziom podstawowy

Kurs umożliwia uczestnikowi nabycie wiedzy oraz umiejętności związanych z podstawową obsługą programu MS. Powerpoint. Szkolenie przewiduje zagadnienia związane z formatowaniem tekstów, projektowaniem prezentacji od podstaw oraz wykorzystaniem gotowych wzorów. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób chcących nabyć umiejętność przygotowania prezentacji oraz sprawnego poruszania...
Popularność kursu: 98.8%      Opinie: 269      Cena kursu: 1149.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Zawodowy Behawiorysty

Po ukończeniu kursu dyplomowego uczestnik szkolenia otrzymuje wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje Behawiorysty Zwierząt wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i...
Popularność kursu: 95.2%      Opinie: 246      Cena kursu: 1499.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Zoopsychologa

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu Zoopsychologa wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej...
Popularność kursu: 94.8%      Opinie: 295      Cena kursu: 1499.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Zawodowy Naturopaty

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje Naturopaty wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz...
Popularność kursu: 96.2%      Opinie: 272      Cena kursu: 2339.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Zawodowy Muzykoterapeuty

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje Muzykoterapeuty wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy...
Popularność kursu: 94.8%      Opinie: 279      Cena kursu: 1339.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Managera Gastronomii

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Managera Gastronomii wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej...
Popularność kursu: 95%      Opinie: 316      Cena kursu: 1339.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Kucharski I Stopnia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu kucharskiego I stopnia wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu...
Popularność kursu: 96.2%      Opinie: 228      Cena kursu: 1949.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Ogrodnika Terenów Zieleni

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje kwalifikacje Ogrodnika Terenów Zieleni wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania...
Popularność kursu: 96.4%      Opinie: 262      Cena kursu: 699.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Pielęgnacji Drzew i Ogrodów

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje z zakresu pielęgnacji drzew i ogrodów wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu...
Popularność kursu: 95.2%      Opinie: 201      Cena kursu: 990.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami wykorzystywania seksualnego

Kurs umożliwia uczestnikowi nabycie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu technik diagnozy oraz terapii i pracy z małoletnią ofiarą wykorzystywania seksualnego. Materiały pozwalają na uzyskanie wiedzy na temat poprawnej diagnostyki zaburzeń wynikających z bycia ofiarą wykorzystywania. Oprócz tego kursant przyswaja wiedzę na temat różnych form pomocy psychologicznej wykorzystywanych w...
Popularność kursu: 99.2%      Opinie: 176      Cena kursu: 799.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Zawodowy Kosmetyczny

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje kosmetyczne wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej...
Popularność kursu: 98.4%      Opinie: 185      Cena kursu: 1849.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Zawodowy Kosmetologa

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Kosmetologa wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej...
Popularność kursu: 99.2%      Opinie: 299      Cena kursu: 1949.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Zielarz-Fitoterapeuta

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Zielarza-Fitoterapeuty wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej...
Popularność kursu: 94.4%      Opinie: 334      Cena kursu: 1599.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Instruktora Szkoły Rodzenia

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Instruktora Szkoły Rodzenia wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje dają możliwość prowadzenia zajęć w okresie okołoporodowym dla kobiet.Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim.Instruktor Szkoły Rodzenia może podjąć zatrudnienie w szkołach rodzenia lub podjąć...
Popularność kursu: 92.2%      Opinie: 301      Cena kursu: 899.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Pilota Wycieczek (600h)

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Pilota Wycieczek wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej...
Popularność kursu: 100%      Opinie: 247      Cena kursu: 1249.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Kucharski II Stopnia

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenia ukończenia kursu kucharskiego II stopnia wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz...
Popularność kursu: 95.4%      Opinie: 208      Cena kursu: 1949.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Obsługi Klienta

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje z zakresu obsługi klienta wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu...
Popularność kursu: 97.4%      Opinie: 314      Cena kursu: 799.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Rolnik 613003 (Kurs Kwalifikacyjny Zawodowy: ROL.04, dawniej RL.03)

Ukończenie kursu rolniczego oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych jest niezbędne w przypadku chęci zakupu gruntów rolnych oraz do ubiegania się o pozyskanie środków unijnych. Posiadamy akredytację Kuratora Oświaty (nr ŁKO.WWOiKS.546.5.2022.JJ), a nabyte kwalifikacje rolnicze uznawane są w całej Polsce i Unii Europejskiej.Ponadto każda z realizowanych edycji kursu...
Popularność kursu: 96.6%      Opinie: 695      Cena kursu: 1799.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Technik Rolnik 314207 (Kurs Kwalifikacyjny Zawodowy: ROL.10, dawniej RL.16)

Obecnie nabór na Kurs Technik Rolnik został wstrzymany. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Kursu Rolnik 613003 (Kurs Kwalifikacyjny Zawodowy: ROL.04, dawniej RL.03) pozwalającego uzyskać kwalifikacje rolnicze niezbędne w przypadku chęci zakupu gruntów rolnych oraz do ubiegania się o pozyskanie środków unijnych. Po ukończeniu kursu rolnika uczestnik...
Popularność kursu: 99.4%      Opinie: 179      przejdź do kursu      kurs w przygotowaniu
obrazek

Kurs Makijażu

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w charakterze Makijażysty. Materiały dydaktyczne zostały przygotowane w taki sposób, aby umożliwić kursantowi nabycie kompleksowej wiedzy koniecznej do podjęcia pracy w danym zawodzie.  Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje dokumentację zgodną z poniższym wzorem....
Popularność kursu: 99.4%      Opinie: 172      Cena kursu: 399.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs RODO

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania firmy do RODO, wykonania audytu stanu obecnego, wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych i ich ochrony.Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim.Każdy przedsiębiorca, który sprzedaje usługi lub produkty w ramach Unii Europejskiej...
Popularność kursu: 95%      Opinie: 400      Cena kursu: 399.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Akredytowany Kurs IOD

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania firmy do RODO, wykonania audytu stanu obecnego, wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych i ich ochrony.Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim.Każdy przedsiębiorca, który sprzedaje usługi lub produkty w ramach Unii Europejskiej...
Popularność kursu: 99.6%      Opinie: 300      Cena kursu: 1999.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania firmy do RODO, wykonania audytu stanu obecnego, wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych i ich ochrony.Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim.Każdy przedsiębiorca, który sprzedaje usługi lub produkty w ramach Unii Europejskiej,...
Popularność kursu: 97.8%      Opinie: 322      Cena kursu: 799.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Life Coach

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Life Coach wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175)Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim.Kurs...
Popularność kursu: 97.6%      Opinie: 160      Cena kursu: 2149.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Wdrożenie RODO w małych, średnich i wielkich przedsiębiorstwach

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności z zakresu wdrożenia RODO w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Szkolenie zawiera informacje w zakresie wdrożenia przepisów RODO w małych, średnich i wielkich przedsiębiorstwach oraz dostosowaniu już istniejących rozwiązań do aktualnych przepisów.Absolwent po ukończeniu kursu...
Popularność kursu: 99%      Opinie: 21      Cena kursu: 499.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs specjalisty ds. RODO

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania RODO, wykonania audytu stanu obecnego, wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych i ich ochrony.Uzyskane kwalifikacje po ukończeniu kursu dają możliwość legalnego zatrudnienia na  stanowisku specjalisty ds. RODO w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach.Absolwent...
Popularność kursu: 99.2%      Opinie: 24      Cena kursu: 499.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Oświacie

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania placówek oświatowych do RODO, wykonania audytu stanu obecnego, wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych i ich ochrony.Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim.Każdy podmiot, który w ramach swojej działalności dysponuje danymi...
Popularność kursu: 99.8%      Opinie: 28      Cena kursu: 1399.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs na Spedytora Międzynarodowego

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Spedytora Międzynarodowego wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej...
Popularność kursu: 93%      Opinie: 164      Cena kursu: 899.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Asystenta Prawnego

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Asystenta Prawnego wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje dają możliwość podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej czy sektorze usług prywatnych.Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim.Asystent Prawny może podjąć zatrudnienie m.in. w: kancelariach, urzędach...
Popularność kursu: 90.8%      Opinie: 103      Cena kursu: 999.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs na Doradcę Restrukturyzacyjnego

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje doradcy restrukturyzacyjnego według poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.Celem szkolenia jest przedstawienie kursantom zagadnień i zasad związanych z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. W trakcie trwania kursu...
Popularność kursu: 98.4%      Opinie: 244      Cena kursu: 1839.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs ABC przedsiębiorczości / Podstawy biznesu

Kurs umożliwia uczestnikowi nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu procedur dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach prawnych. Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim. Każda osoba pragnąca założyć firmę powinna posiadać umiejętności z zakresu wyboru najbardziej korzystnych form prowadzenia...
Popularność kursu: 91.6%      Opinie: 48      Cena kursu: 348.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Pracownika administracyjno-biurowego

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Pracownika Administracyjno-Biurowego wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej...
Popularność kursu: 94.6%      Opinie: 64      Cena kursu: 999.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs MS PowerPoint - poziom zaawansowany

Kurs umożliwia uczestnikowi nabycie wiedzy oraz umiejętności związanych z zaawansowaną obsługą programu MS. Powerpoint. Szkolenie przewiduje zagadnienia związane z zaawansowanym projektowaniem prezentacji oraz wykorzystaniem pełnych możliwości oprogramowania. Kursant nauczy się efektywnego wykorzystywania ilustracji, diagramów oraz zaawansowanych technik stosowania animacji...
Popularność kursu: 92.8%      Opinie: 61      Cena kursu: 499.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Sprzedawcy wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym...
Popularność kursu: 97%      Opinie: 38      Cena kursu: 449.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Pracownika biurowego z elementami obsługi klienta

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Pracownika Biurowego wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na...
Popularność kursu: 98.6%      Opinie: 48      Cena kursu: 999.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Sprzedawcy – kasjera

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Sprzedawcy wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym...
Popularność kursu: 96.4%      Opinie: 61      Cena kursu: 449.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs podologiczny

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Podologa wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym...
Popularność kursu: 96.6%      Opinie: 60      Cena kursu: 999.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs florystyczny

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Florysty wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym...
Popularność kursu: 95.4%      Opinie: 61      Cena kursu: 799.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Testera Oprogramowania

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Testera oprogramowania komputerowego wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki i Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na...
Popularność kursu: 97.8%      Opinie: 45      Cena kursu: 1799.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs Sygnalisty

Kurs umożliwia uczestnikowi nabycie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji z zakresu zgłaszania naruszeń prawa Unii Europejskiej w zakładzie pracy w oparciu o obowiązujące akty legislacyjne oraz we współpracy z organami państwowymi.Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim.Ukończenie kursu daje możliwość podjęcia pracy na stanowisku Sygnalisty w...
Popularność kursu: 96.6%      Opinie: 42      Cena kursu: 599.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się
obrazek

Kurs specjalistyczny - zawód windykator

Kurs na windykatora prowadzony jest zgodnie z wymogami projektu ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora. Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania licencji do pracy w tym zawodzie. Program szkolenia zapewnia uzyskanie niezbędnej wiedzy z podstaw prawa oraz postępowania cywilnego i karnego nie tylko w zakresie przewidzianym do pracy jako windykator - materiały...
Popularność kursu: 96%      Opinie: 10      Cena kursu: 999.00 PLN
przejdź do kursu      zapisz się