Dotacje dla firm/szkół - Etap 1/2

Każdy pracodawca posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla siebie lub dla swoich pracowników na kursy organizowane przez Centrum Doskonalenia Zawodowego. Wartość dofinansowania najczęściej oscyluje w granicach od 4000 zł do 20000 zł, dzięki czemu osoba zgłoszona do dofinansowania ma możliwość realizacji nawet kilku kursów.

Centrum Doskonalenia Zawodowego od wielu lat współpracuje z wieloma instytucjami oraz firmami w całej Polsce. Wieloletnie doświadczenie pozwala zminimalizować formalności i skrócić czas ubiegania się o dofinansowanie. Większość formalności jest uzgadnianych pomiędzy instytucją finansującą, a Centrum Doskonalenia Zawodowego. Kursant dzięki temu może skupić się wyłącznie na realizowaniu szkoleń objętych dofinansowaniem. Korzystając z doświadczenia, specjaliści Centrum Doskonalenia Zawodowego przeprowadzą pracodawcę oraz jego firmę przez proces uzyskania dofinansowania oraz pomogą dobrać odpowiedni pakiet kursów.

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza:


Dane szkoły/firmy:

Nazwa szkoły/firmy
NIP
REGON

Osoba reprezentująca szkołę/firmę:

Imię:
Nazwisko:
Stanowisko/funkcja:

Adres:

Miasto
Kod pocztowy
-
Ulica
Numer domu
/
Numer lokalu

Kontakt:

Numer telefonu komórkowego
Adres e-mail
Nazwa urzędu pracy