Poznaj naszą kadrę

Wykładowcy współpracujący z Centrum Doskonalenia Zawodowego to interdyscyplinarny zespół specjalistów z obszaru turystyki i rekreacji, logistyki, prawa i administracji, medycyny oraz psychologii. a także biznesu i marketingu. Ich wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają na przekazywanie kursantom kompleksowej wiedzy z zakresu kluczowych dla zrozumienia tematu dziedzin.

portret
X

Doktor Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Wykładowca akademicki z kilkuletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako inżynier ds. testów w jednej z firm z branży technologii medycznej oraz pracując jako asystent w Zakładzie Budownictwa Drogowego Politechniki Poznańskiej. Brał aktywny udział w licznych projektach badawczych i komercyjnych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, opracowań technicznych i raportów z badań.

dr inż. Jakub Fengier
portret
X

Doktor inżynier nauk o zarządzaniu i jakości. Specjalista w zakresie logistyki, zarządzania procesami oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Absolwent Politechniki Śląskiej. Doświadczony nauczyciel i wykładowca akademicki. Prowadzący zajęcia m.in. z obszaru zarządzania produkcją i usługami, przygotowania produkcji, systemów wspomagania operacji w usługach logistycznych oraz zarządzania procesami. Autor i współautor licznych publikacji naukowych zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

dr inż. Mariusz Kmiecik
portret
X

Doktor nauk biologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Biologia. 

Zdobywała doświadczenie zawodowe, prowadząc zajęcia dydaktyczne z biologii, chemii i fizyki, a także świadcząc inne usługi edukacyjne i organizując kursy przygotowujące do egzaminu dojrzałości. Autorka zadań maturalnych z biologii.

dr Monika Beszczyńska-Padło
portret
X

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, The Nottingham Trent University oraz Durham University Business School. 
Wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Wielkopolskiej Szkole Biznesu w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

dr Grzegorz Cieloch
portret
X

Doktorant w katedrze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent studiów magisterskich z zakresu prawa. Aktywny zawodowo radca prawny.

Dydaktyk z kilkuletnim stażem, starszy prawnik w jednej z zagranicznych grup brokerskich. Autor licznych publikacji naukowych.

dr Patryk Ciok
portret
X

Absolwentka studiów doktoranckich w obszarze międzynarodowych stosunków ekonomicznych, ekonomii międzynarodowej, międzynarodowej integracji gospodarczej oraz zarządzania międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Autorka wielu publikacji zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 

dr Jolanta Kubicka
portret
X

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych, kierunek: ubezpieczenia. Doświadczony dydaktyk, wykładowca akademicki i szkoleniowiec. Specjalista w zakresie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń, prawa cywilnego i konsumenckiego. Posiada rozległe doświadczenie dyrektorskie oraz zarządcze. Pełni funkcję adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego. Współpracował z firmami polskimi i zagranicznymi.

dr Paweł Sikora
portret
X

Doktor bibliologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. Aktywna pisarka, autorka kilkunastu książek dla dzieci oraz licznych warsztatów dla dorosłych dotyczących literatury. Ekspert w dziedzinie publikacji.

dr Agnieszka Urbańska
portret
X

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wykładowczyni akademicka z 25-letnim stażem.

dr Izabela Wierzbicka
portret
X

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warszawskiego. 
Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem, sędzia w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.


dr Dariusz Zalewski
portret
X

Doktor nauk medycznych, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Koszalińskiej oraz Uniwersytetu Koszalińskiego. 
Wykładowczyni akademicka, adiunkt w Zakładzie Medycyny Molekularnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, Uppsala University, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym czy w jednym z polskich laboratoriów. 


dr Marlena Zyśk
portret
X

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację prokuratorską oraz radcowską, jest posiadaczem licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami. 
Zdobywał doświadczenie m.in. w Urzędzie Rejonowym w Poznaniu, Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa czy „Czerwonej Torebce” S.A. Obecnie prowadzi własną kancelarię, w której zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu nieruchomości. 

mgr Maciej Rozmiarek
portret
X

Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach Analityka medyczna i Kosmetologia w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorantka w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.
Obecnie zajmuje stanowisko młodszej asystentki w Zakładzie Mikrologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy. Wykładowczyni akademicka z wieloletnim stażem zawodowym.

mgr Emilia Siemińska
portret
X

Absolwentka studiów medycznych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, wieloletnia wolontariuszka ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu onkologii. 

Doświadczenie zdobywała na zagranicznych praktykach studenckich w Austrii oraz na Węgrzech. Laureatka nagród za prace oryginalne na międzynarodowych konferencjach studenckich.

mgr Paula Walczak
portret
X

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Psychologia ze specjalizacją w zakresie psychologii wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Wolontariusz w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu, prowadzący zajęć profilaktyki uzależnień wśród młodzieży oraz zdrowych metod regulowania emocji.

mgr Dominik Waszkiewicz
portret
X

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Kosmetologia na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 

Wykładowczyni akademicka z wieloletnim stażem zawodowym. Kosmetolog i doradczyni pielęgnacyjna w jednym z najpopularniejszych polskich instytytów kosmetycznych. Swoją wiedzę rozwija poprzez udział w szkoleniach i sympozjach naukowych. Autorka licznych publikacji naukowych.

mgr Karolina Żakowicz-Miętkiewicz
portret
X

Absolwentka kosmetologii na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Wykładowczyni akademicka z kilkuletnim stażem, prowadzi zajęcia praktyczne oraz wykłady na kierunku Kosmetologia. Zdobywała doświadczenie zawodowe jako kosmetolog, pracując m.in. w jednym z popularniejszych instytutów kosmetycznych w Polsce, a także jako kierownik SPA.

mgr Kalina Ziókowska-Figura