O nas

Centrum Doskonalenia Zawodowego to jednostka edukacyjna, która oferuje: kursy i szkolenia

wykorzystaniem metod i technik e-learningu. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Każdy z absolwentów Centrum Doskonalenia Zawodowego otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu na drukach MEN lub odpowiednich rozporządzeń, potwierdzające nabyte umiejętności i kwalifikacje.

Zaświadczenia wydawane przez Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwiają podjęcie legalnej pracy we wszelkiego rodzaju firmach, urzędach, sektorach bankowych itp. na terenie całej Unii Europejskiej. Należy zwrócić uwagę, że dodatkowe kwalifikacje są obecnie niezbędne do znalezienia dobrze płatnej pracy lub otworzenia własnej działalności. Kwalifikacje uzyskane przez naszych absolwentów można w łatwy sposób sprawdzić w ogólnopolskiej bazie (patrz zakładka „Absolwenci”).

Centrum Doskonalenia Zawodowego jest wpisany do ewidencji szkół i placówek pod nr. OZKiS.4330.4.2019.Dokumenty rejestrowe
Certyfikat ISO


Wpis do ewidencji placówek oświatowych

Referencje
PUP Sosnowiec


PUP Sosnowiec


UP Gryfice


Gminny Ośrodek Kultury Włostów


Referencje Spedytor


Referencje Naturopata


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Towaroznastwo Zielarskie


Kucharz


Referencje Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Referencje Opiekun Przewozu Dzieci i Młodzieży


Referencje Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Rolnik


Referencje Animator Czasu Wolnego


Referencje Rolnik


Referencje Instruktor Ochrony Danych Osobowych