O nas

Centrum Doskonalenia Zawodowego to jednostka edukacyjna, która oferuje: kursy i szkolenia

wykorzystaniem metod i technik e-learningu. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Każdy z absolwentów Centrum Doskonalenia Zawodowego otrzymuje dokumentację zgodną z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki lub odpowiednich rozporządzeń, potwierdzające nabyte umiejętności i kwalifikacje.

Zaświadczenia wydawane przez Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwiają podjęcie legalnej pracy we wszelkiego rodzaju firmach, urzędach, sektorach bankowych itp. na terenie całej Unii Europejskiej. Należy zwrócić uwagę, że dodatkowe kwalifikacje są obecnie niezbędne do znalezienia dobrze płatnej pracy lub otworzenia własnej działalności. Kwalifikacje uzyskane przez naszych absolwentów można w łatwy sposób sprawdzić w ogólnopolskiej bazie (patrz zakładka „Absolwenci”).Dokumenty rejestrowe
Certyfikat ISO


Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół

Referencje
Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Rolnik


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Rolnik


Referencje Rolnik


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Rolnik


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Rolnik


Referencje Kierownik Wycieczek


Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica


PUP Sosnowiec


Referencje Rolnik


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Technik Rolnik


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kurs RODO


Referencje Kurs RODO


Referencje Zielarz


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Fitoterapeuta


Referencje Naturopata


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Wieruszowski Dom Kultury


Referencje Rolnik


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Zielarz-Fitoterapeuta


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Instruktor Ochrony Danych Osobowych


Referencje Rolnik


Referencje Animator Czasu Wolnego


Referencje Rolnik


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Referencje Opiekun Przewozu Dzieci i Młodzieży


Referencje Kierownik Wycieczek


Towaroznastwo Zielarskie


Referencje Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Kucharz


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Naturopata


Referencje Spedytor


UP Gryfice


PUP Sosnowiec


Gminny Ośrodek Kultury Włostów


Referencje Manager Gastronomii


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Zielarz-Fitoterapeuta


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Behawiorysta


Referencje Zoopsycholog


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Naturopata


Referencje Ogrodnik Terenów Zieleni


Referencje Opiekun Przewozu dzieci i młodzieży


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Life Coach


Referencje Behawiorysta


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Animator Czasu Wolnego


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Ogrodnik Terenów Zieleni


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kosmetolog


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Kierownik Wycieczek


Referencje Sprzedawca-Kasjer