O nas

Centrum Doskonalenia Zawodowego to jednostka edukacyjna, która oferuje: kursy i szkolenia

wykorzystaniem metod i technik e-learningu. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Każdy z absolwentów Centrum Doskonalenia Zawodowego otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu na drukach MEN lub odpowiednich rozporządzeń, potwierdzające nabyte umiejętności i kwalifikacje.

Zaświadczenia wydawane przez Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwiają podjęcie legalnej pracy we wszelkiego rodzaju firmach, urzędach, sektorach bankowych itp. na terenie całej Unii Europejskiej. Należy zwrócić uwagę, że dodatkowe kwalifikacje są obecnie niezbędne do znalezienia dobrze płatnej pracy lub otworzenia własnej działalności. Kwalifikacje uzyskane przez naszych absolwentów można w łatwy sposób sprawdzić w ogólnopolskiej bazie (patrz zakładka „Absolwenci”).

Centrum Doskonalenia Zawodowego jest wpisany do ewidencji szkół i placówek pod nr. OZKiS.4330.4.2019.


Dokumenty rejestrowe

Certyfikat jakości ISO 9001:2015

                                                                 Wpis do ewidencji placówek oświatowych               Certyfikat jakości ISO 9001:2015


Referencje - Urzędy Pracy i inne

    

PUP Brzeg                                                                    PUP Sosnowiec                                                       Grupa Azoty S.A.