obrazek

Rolnik 613003 (Kurs Kwalifikacyjny Zawodowy: ROL.04, dawniej RL.03)

   Cena: 1799 PLN
Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1799.00 PLN
Popularność kursu: 96.8%      Opinie: 695      wróć do kursów

Ukończenie kursu rolniczego oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych jest niezbędne w przypadku chęci zakupu gruntów rolnych oraz do ubiegania się o pozyskanie środków unijnych

Posiadamy akredytację Kuratora Oświaty (nr ŁKO.WWOiKS.546.5.2022.JJ), a nabyte kwalifikacje rolnicze uznawane są w całej Polsce i Unii Europejskiej.

Ponadto każda z realizowanych edycji kursu ROL.04 zgłaszana jest na bieżąco do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, co gwarantuje możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego po zakończeniu kursu.

❖ Uzyskaj kwalifikacje zawodowe zgodne z MEN

❖ Zdobądź uprawnienia do nabycia ziemi rolnej

Posiadanie ziemi to zawsze doskonała inwestycja, a wiedza jak nią zarządzać, to dodatkowy atut. Każda osoba, która m.in. ukończyła 18. rok życia - niezależnie od swojego wykształcenia - może zrealizować kurs na rolnika i podejść do egzaminu zawodowego, tym samym zyskując nowe możliwości rozwoju.

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego Rolnik, kursant uzyskuje kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175), Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Po ukończeniu kursu, absolwent otrzymuje Zaświadczenie Ministra Edukacji i Nauki. Zyskuje także uprawnienia, aby przystąpić do egzaminu państwowego OKE potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Kurs rolniczy - a co za nim idzie, uzyskanie kwalifikacji rolniczych pozwala na nabycie ziemi rolnej oraz pozyskiwanie różnego rodzaju wsparcia finansowego na posiadane gospodarstwo. Oferowany przez cdz.edu.pl kurs rolnika prowadzony jest według programów nauczania uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, co pozwala na uzyskanie zawodu i profesjonalnej pracy. Wykwalifikowana i doświadczona kadra czyni nasz kurs rolniczy online podwójnie wartościowym.

Kurs na rolnika - dlaczego online?

Kurs na rolnika online to przede wszystkim wygodna forma kształcenia, która oszczędza czas i kosztyPosiadamy akredytację Kuratora Oświaty (nr ŁKO.WWOiKS.546.5.2022.JJ), a nabyte kwalifikacje rolnicze uznawane są w całej Polsce i Unii Europejskiej, w tym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa m.in. w programie “Młody rolnik”.


Czego uczymy na kursie?

W trakcie kursu na rolnika w cdz.edu.pl zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat:

Dzięki uzyskanym kwalifikacjom, rolnik może się zająć hodowlą roślin i zwierząt, uprawą ziemi, ogrodów lub sadów. Praca na roli nie jest jednak jedynym kierunkiem rozwoju - absolwent może znaleźć zatrudnienie w instytucjach związanych z hodowlą roślin lub uprawą sadzonek, zakładach zajmujących się zagospodarowaniem terenu, obsługą zieleni i otoczenia. 

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć


 

FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze opinie absolwentów

1) Jakie możliwości daje ukończenie Kursu Rolnika?

Ukończenie Kursu Rolnika daje możliwość zdobycia kwalifikacji rolniczych zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Posiadanie kwalifikacji rolniczych uprawnia m.in. do:

- nabywania ziemi rolnej powyżej 1 ha,

- prowadzenia gospodarstwa,

- uzyskiwania dotacji (w tym dotacji "Młodego Rolnika"),

- odprowadzania składek do KRUS.

2) Kto może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Wyłącznie wyspecjalizowane instytucje spełniające odpowiednie wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jako jedna z niewielu instytucji w Polsce posiadamy akredytację Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu ROL.04 (nr ŁKO.WWOiKS.546.5.2022.JJ) potwierdzającą spełnienie przez nas wymogów i osiąganie wysokiej jakości kształcenia. Dzięki temu każdy absolwent kursu ma pewność, że uzyska pełnoprawne kwalifikacje zawodowe oraz możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego.

3) Jak wygląda realizacja kursu?

Kurs rolniczy realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online). Uczestnik kursu uzyskuje dostęp do innowacyjnej platformy dydaktycznej cdz.edu.pl.

Materiały dydaktyczne są udostępnianie w formie m.in.: czytelnych prezentacji, wykładów, ćwiczeń oraz testów.

Po każdym temacie kursant rozwiązuje test cząstkowy na innowacyjnej platformie dydaktycznej.

Testy cząstkowe są testami wielokrotnego wyboru. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego zawsze możesz spróbować zaliczyć go ponownie lub wrócić jeszcze raz do zrealizowanej wcześniej lekcji. Pozwala to zapoznać się dokładniej z przygotowanym przez nas materiałem i podejść do testu cząstkowego jeszcze raz.

4) Ile czasu trwa kurs i kiedy mogę się zapisać?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe ROL.04 realizowane są cyklicznie w ramach zaplanowanych edycji trwających od 3 do 4 miesięcy. Na kurs można zapisać się w dowolnym momencie. W zależności od terminu zapisu, kursant zostanie przypisany do odpowiedniej edycji kursu.

5) Jak mam zapisać się na kurs?

Celem zapisania się na kurs rolniczy online należy nacisnąć kafelek "Dodaj do koszyka", a następnie "Opłać zamówienie". Strona przekieruje cię do uzupełnienia formularza rejestracyjnego oraz do strony z płatnością, którą obsługuje portal Przelewy24. Wpłaty można również dokonać przelewem tradycyjnym na dane instytucji.

Na podane w formularzu dane kursanta zostanie wysłany login oraz hasło. Dane do logowania zostaną wysłane drogą mailową oraz SMSem.

6) Kto może zapisać się na kurs?

Do kursu może przystąpić każdy kto ukończył 18 rok życia, posiada wykształcenie minimum podstawowe oraz ważne prawo jazdy kategorii B.

7) Jak mogę opłacić kurs?

Płatności za kurs można dokonać za pośrednictwem bezpiecznej aplikacji Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na konto Instytucji.

Opis poszczególnych form płatności:

- Przelewy24 - płatność błyskawiczna dokonywana podczas rejestracji; system wykrywa płatność w ciągu kilku minut i automatycznie aktywuje dostęp do kursu, dzięki czemu w ciągu kilku minut uzyskujesz dostęp do materiałów dydaktycznych

- przelew tradycyjny - płatność dokonywana za pośrednictwem konta bankowego indywidualnie przez słuchacza lub inny podmiot - dane do dokonania przelewu tradycyjnego dostępne są poniżej:

ISE Sp. z o.o.
Oddział w Radomsku
al. Jana Pawła II 3/4
97-500 Radomsko

Nr konta bankowego (Santander): 26 1090 2457 0000 0001 5255 2788


8) Jak wygląda zakończenie kursu?

Celem zaliczenia kursu należy zrealizować egzamin końcowy przeprowadzony w formie stacjonarnej. Kursant ma możliwość przystąpienia do egzaminu w siedzibie instytucji lub pod adresem wskazanym w formularzu kontaktowym.

W przypadku chęci realizacji egzaminu pod adresem wskazanym przez kursanta, egzaminator zostanie oddelegowany bez żadnych dodatkowych kosztów.

9) Czym jest egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy jest formą oceny wiedzy i umiejętności absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Egzamin zawodowy jest egzaminem państwowym, realizowanym zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej oraz praktycznej. Dwukrotne podejście do egzaminu zawodowego jest bezpłatne.

Jako Instytucja, posiadamy akredytację Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu ROL.04 (nr ŁKO.WWOiKS.546.5.2022.JJ), dzięki czemu każdy absolwent ma pewność, że po ukończeniu kursu będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego.

10) Kiedy i gdzie realizowany jest egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy realizowany jest w dwóch sesjach: letniej oraz zimowej. W zależności od terminu zakończenia nauki absolwenci Kursu ROL.04 przypisani są do konkretnej sesji egzaminacyjnej.

Egzamin zawodowy realizowany jest stacjonarnie w miejscu wyznaczonym przez organizatora kształcenia. O wszystkich szczegółach związanych z egzaminem zawodowym, kursanci informowani są 30 dni przed wyznaczoną datą egzaminu, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

11) Jakie dokumenty uzyskam po ukończeniu kursu?

Absolwent kursu uzyskuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Dokument wydawany po ukończeniu szkolenia umożliwia pracę w zawodzie na terenie całej Unii Europejskiej.

Po zdanym egzaminie zawodowym dodatkowo uzyskuje się Certyfikat oraz Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

12) Czy płatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak. Portal cdzz.edu.pl każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Portal cdzz.edu.pl bez instytucji pośredniczących.

Kurs rolnika online można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.

13) Jak uzyskać fakturę?

Celem wygenerowania faktury po opłaceniu zamówienia, należy zalogować się na indywidualnym koncie kursanta oraz przejść do zakładki "Panel kursanta". Następnie prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie.

14) Czy mogę otrzymać fakturę przed opłaceniem kursu?

Oczywiście. Istnieje możliwość otrzymania zarówno dokumentu proforma przed opłaceniem zamówienia, jak również faktury właściwej po opłaceniu kursu.

Celem otrzymania dokumentu proforma wystarczy przesłać drogą mailową niezbęne dane na adres: kontakt@cdz.edu.pl. W odpowiedzi zwrotnej kursant otrzyma dokument proforma.

W przypadku chęci otrzymania faktury właściwej po opłaceniu zamówienia należy wygenerować dokument na indywidualnym koncie kursanta.

Paweł : Uważam że kurs spełnił moje wymagania w zakresie wiedzy o rolnictwie

Dawid : Bardzo dobry kurs. Polecam

Monika: Kurs bardzo przystępny, polecam

Dawid: Z kursu jestem zadowolony

Jędrzej: Kurs zawiera bardzo szereg rzetelnych informacji uporządkowanych w bloki tematyczne, co bardzo ułatwia naukę.

Marta : kurs był bardzo wnikliwy i pouczający.

Arkadiusz: Bardzo dobry, przystepne materialy

Arkadiusz: Bardzo dobry, ciekawie i przystepnie przygotowane materialy.

Renata: Super, konkretnie, dobra cena. Polecam

Michał: OK

Patryk: gorąco polecam kurs ! jestem mega zadowolny

Katarzyna: Kurs bardzo dobrze przygotowany, zapewniający uzyskanie niezbędnej wiedzy.

K.: Ciekawe tematy i duża różnorodność zagadnień.Myślę ,że niejeden problem będę mogła rozwązać korzstając z materiałów .

Marcin: Polecam. Mozliwosc nauki w dowolnym czasie,kurs dobrze opracowany wszystko przejrzyscie do ogarniecia.

Daniel: Kurs bardzo rzetelny, zawierający spektum wiedzy. Polecam

Piotr: Fajny kurs

Zawadzki: bardzo proFesionalny

Anna S: Kurs bardzo przejrzysty i dobrze przygotowany.

Mateusz: Polecam!!

Bartek: Polecam

Mirek: kurs bardzo dobry polecam

Rafał Kowalik: Kurs na wysokim poziomie, bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, z czystym sumieniem polecam.

Piotr Trybuła: ok

Karol H: Świetny kurs, dobrze opracowany, polecam każdemu!

Andrzej K: Super !!!

Marcin G: Wszystko bardzo dobrze i rzeczowo zawarte w kursie

DC: Super kurs

Beata Z.: Super!!!!! Jestem mega zadowolona z kursu rolniczego. Polecam wszytskim zainteresowanym :)

Norbert P: Pouczający kurs.

Arek: Świetny kurs

Mirek: wspaniały kurs. śwkietnei opracowany.

Piotr: świetny kurs

Karol: Dziękuje za wszystko

seba: bardzo dobry kurs

Alicja Śmiarowska: Kurs przydatny i rozwijający.

I.Przygodzka: Pozytywna

Mikołaj Obiała: Bardzo przyjemny i wygodny kurs.

Radosław Kępka: pozytywny

Anna: Kurs rolniczy bardzo szczegółowy i dobrze opisany. Polecam wszystkim, którzy wybierają się na podobny czy inny. Podejrzewam, że reszta kursów utrzymywana też jest na wysokim poziomie.

Marcin Geppert: Szybki i rzetelny kurs.

LMB: Polecam

Krzysztof Gołębiowski: Uważam kurs jest dobrze skonstruowany. Zawiera wyczerpujące informacje dotyczące każdego omawianego tematu.

Robert Pietrusiów: Bardzo dobrze uporządkowane materiały

Daria: Polecam

KATARZYNA: Z CALEGO SERCA POLECAM KURSY. WARTOSC MERYTORYCZNA BARDZO DOBRA, POMOC SZKOLY NIEODZOWNA. POLECAM W 100%

Marzena Anna Szkutnik: Latwy dostep do materialow, szybki i bezproblemowy sposob do zdobycia potrzebnych kwalifikacji

Potopa: profesjonalne przygotowanie kursu

Anna Wieczerzak: Jestem zadowolona z kursu

Małgorzata Z: Kurs oceniam bardzo dobrze.

Karol F: Szkolenie przebiegło pomyślnie i bez żadnych zastrzeżeń

Gabriela Zdanowska: Jestem zadowolona, bardzo dobrze uporządkowany materiał.

MDG: Ciekaw, przystępny kurs.

K Wroblewski : 5

Mateusz Karczemny: Kurs o pewnych i sprawdzonych informacjach, wiele istotnych informacji

Małgorzata Zaborowska : Kurs oceniam na 5

Daniel Tomaszewski: Wszystko w porządku. Dużo się nauczyłem.

Radosław Szpura: Rzetelnie i dokladnie przygotowany kurs.

Mariusz Jachnik: Polecam kurs!

Jakub: Bardzo fajne materiały, przejrzyste i dobrze zredagowane. Polecam kurs każdemu zainteresowanemu.

seba: ok

Hubert: Bardzo dużo przydatnej i pomocnej wiedzy, dziękuję.

Paweł Trochim: Źródło bardzo cennych i obszernych informacji

Paweł Sochacki: Bardzo ciekawy kurs problem i tematy bardzo interesujące.

Patryk: kurs ok

Konrad C. : polecam

Kazik: Bardzo dobry kurs

Norbert M: Bardzo dobrze przygotowany kurs, wszystko czytelne i jasne. Obsługa klienta na wysokim poziomie. Polecam gorąco.

Sandra: Super!

Krzysztof Pietek: Bardzo dobra formuła przeprowadzenia kursu

Antoni Kwapiszewski: Serdecznie polecamkonkretnie i treściwie

Antoni Kwapiszewski: Serdecznie polecamWszystko przejrzyste i treściwe

Emanuel Szporka: Dzięki temu kursowi poszerzyłem swoją wiedzę na temat rolnictwa ogromnie. Kurs bardzo przydatny.

ps: Dobry kurs

Klaudia Kozinowska : swietny kurs

Marcin Simoniuk: Kurs był w porządku.

Sandra: Bardzo zadawalający, super forma!

Łukasz Nowak: Kurs jest dobrze przygotowany. Nauka przebiega dobrze przyjemnie i ciekawie.Dowiedziałem się dużo przydatnych żeczy i jestem zadowolony z przebiegu kursu.

Grzegorz A. Dębowski: Ten kurs to bardzo pożyteczna rzecz!

Karolina: Polecam ten kurs, łatwość nauki, dzięki dobremu podziałowi tematów i dużej wiedzy na każdy z nich

Andrzej Zdonek: Kurs bardzo treściwy, obszerny zawierający dużą ilość informacji przekazanych w sposób bardzo czytelny i zrozumiały.Po ukończeniu tego kursu wiem, że będę rolnikiem nie popełniającym żadnych błędów w moim gospodarstwie.Kurs oceniam bardzo pozytywnie.

Damian : Kurs oceniam bardzo dobrze , nie ma określonych godzin można uczyć się w wolnej chwili  oceniam na 5

Artur: Bardzo fajny i bardzo praktyczny kurs. Bardzo dużo ciekawych i fajnie przedstawionych informacji. Polecam.

Krynicki: Bardzo fajny i przejrzysty kurs.

Karolina Padurek: Przedmiotowy kurs, nie należał do łatwych, bowiem wymagał wiedzy w szerokim zakresie.

Mateusz Jastrzębski: Kurs oceniam bardzo dobrze.

Artur: Kurs przeprowadzone w bardzo konkretny czytelny a zarazem prosty sposób – polecam. 

Slawek: Generalnie kurs jest OK.

Ula: Kurs świetnie zorganizowany, polecam

Paweł Trochim: Kurs bardzo treściwy zawierający ogrom cennych informacji, które na pewno przydadzą się w praktyce.

Boguszewski : 5

Dawid Mińszczak: Super kurs. Sporo nauki, dobre materiały, warto!

Wojciech Życiński: treści przekazane w sposób czytelny, dla mnie jak osoby nie bedącej rolnikiem bardzo przyjemne

Krzysztof: Kurs oceniam bardzo pozytywnie. Szeroki zakres materiału szkoleniowego, profesjonalnie i czytelnie przygotowany, łatwy do przyswojenia. Bardzo dobry kontakt z Centrum Doskonalenia Zawodowego.Serdecznie polecam.

bil: ok przejżyście i sprawnie

sUCHANSKI: Wszystko ok

Slawomir Krawczyk: Kurs bardzo profesjonalny.Polecam.

Agata N: Merytoryczne przygotowanie kursu na najwyższym poziomie, wiedza obszerna.Serdecznie polecam wszystkim łaknącym wiedzy i chcącym podnieść swoje kwalifikacje

Barbara Ziółkowska: Kurs bardzo profesjonalny wiele nowych rzeczy nauczyłam się dość trudny , i bardzo ciekawy.

Marek bzduła : Kurs pokazał podstawowe czynności które rolnik musisz robić. Na dodatek kurs ukazuje rodzaje pomiędzy zwierzętami i ich cechami oraz jak dokonywać uprawy ziemi pod daną roślinę. 

Arek: Jestem zachwycony kursem. Jest on przyjazny i napisany bardzo przyjemną literą. 

Rafał: Bardzo dobrze przygotowane materiały które nie pomijają żadnych aspektów. Polecam.

Marek: Bardzo praktycza forma realizowania kursu. Materiały przygotowane przystępnie, profesjonalnie i pozwalające na płynne przyswajanie wiedzy. 

Marta: Kurs dobrze przygotowany, ciekawe prezentacje.

Gabriela Zdanowska: Jestem zadowolona z przebiegu kursu.

Adam: Kurs rolnika polecam. Materiały są bardzo liczne i są ok (najnowsze i zawsze aktualne) obsługa szybka sprawna. Kurs naprawdę jest godny polecenia i jest to dobra inwestycja w przyszłość !!! Kurs (który tu robiłem) znalazłam w internecie na stronie cdz. Pozdrawiam  

Szymon Baranowski: Kurs był bardzo szczegółowy i nauczyłem się z niego wielu potrzebnych mi rzeczy . Dziękuję

Radosław Mikołaj Krajnik: Witam serdecznie.Kurs przerósł moje najśmielsze oczekiwania! Jest on skonstruowany merytorycznie uwzględniając dosłownie wszystkie podstawowe aspekty funkcjonowania gospodarstwa rolniczego. Z całą pewnością będę go polecał swoim członkom rodziny oraz przyjaciołom - w swoim oraz w imieniu innych kursantów chciałbym bardzo podziękować za udostępnienie nam możliwości pozyskania tak wartościowej wiedzy. 

Mateusz Jastrzębski: Polecam

Renata Szwed: Przydatny

Jacek Prawda: Bardzo pomocne informacje ,mam nadzieję że nowe kwalifikacje pomoga mi zrealizowac swoje plany ,pozdrawiam.

szczygielski: dobrze zformułowane pytania

Bartosz Łaszewicz: Ten kurs okazał się bardzo ciekawy i dostarczył mi wiele pomocnych informacji , które z pewnością wykorzystam w prowadzeniu mojej przyszłej działalności :)

Piotr Filaber: Kurs ciekawy a zarazem prosty

Kamil Wojtowicz: Jest git

Grzegorz Krzysztofik: Kurs bardzo przejrzysty, dużo wiedzy fajnie podzielonej na kilka lekcji. Polecam

Paweł: Świetny kurs, pozwalający na zdobywanie informacji w dowolnym czasie dostosowanym do własnych potrzeb.

Paulina Romanowska: Przyjemny i szybki kurs

Julia Dudalska: W bardzo skuteczny i przyjemny sposób kurs pozwolił mi pochłaniać wiedzę we własnym wymiarze pracy i czasu. 

Justas: Kurs jest dobrze zorganizowany, przejrzysty. Niektóre prezentacje są dość suche i trudne do czytania ale większość bardzo ciekawa. Ogółem biorąc bardzo polecam!

Tomasz Sierotko: Bardzo dobry kurs   doby system wdrażania informacji i sposobu weryfikacji 

Marcin Arendarski: Obszerny materiał, dogodne warunki kurtsu

Anna Kielar: Polecam

Piotr: dobry kurs

Styczeń : Zacny

Ewa Filipek: Wspaniale przygotowane prezentacje, nowocześnie i z konkretną wiedzą.Dostępność z każdego urządzenia w dowolnym czasie w trybie online to idealne rozwiązanie.

Agnieszka Bokuniewicz: Kurs na wysokim poziomie, duża dawka wiedzy.

Norbert Miarka: Bardzo bogaty merytorycznie kurs, materiały łatwo przyswajalne. Polecam

KJ: Najważniejsze informacje, jasno i przejrzyście przekazane. Polecam.

Jacek Sz: Pozytywna

mario: Polecam wszystkim zainteresowanym.

Renata Szwed: Kurs bardzo przystępny. Materiały czytelne i profesjonalnie przygotowane.

Pytkowska: Ciekawych rzeczy sie dowiedziałam z tego kursu

Małgorzata Król: Jestem bardzo zadowolona z udziału w kursie. Podany materiał jest wyczerpujący, treści zrozumiałe, krótko mówiąc duży zastrzyk wiedzy na temat rolnictwa. Uważam, że wiedza, którą zdobyłam podczas kursu będzie mi bardzo przydatna w przyszłości. Na pewno polecę Wasze kusy innym.Pozdrawiam!

Jakub Świderski: Kurs oceniam bardzo pozytywnie. Tematy przygotowane b. merytorycznie i ciekawe. Kurs dostarczył mi wiele cennej wiedzy, mam nadzieję, że zdam egzamin :)

Michał G.: Sporo informacji, ale przejrzyście i konkretnie opracowanych. Materiał dobrze przyswajalny. Fajnie, że są testy cząstkowe, które pozwalają na sprzawdzenie naszej wiedzy na bieżąco.

Dominik: tematyka zupełnie mi obca a mimo to z łatwością przyswoiłem informacje. Kurs w porządku 

Rafał Olszyna: Kurs spełnił moje oczekiwania. Niektóre z przedstawionych tematów zbyt szczegółowe i rozwinięte jak np. język obcy. Przydałoby się więcej przykładów w kilku tematach.

Rafał Kurtys: Kurs bardzo dobry, merytoryczny, informacje podane prystępnie, zwięzła forma.

Beata Mazurek: Kurs był bardzo różnorodny pod względem treści merytorycznych. Jestem zadowolona z zakresu materiału.

Agata Młynarska : Oceniam kurs na 5 

Arkadiusz Teliczan: Jestem bardzo zadowolony z przejrzystosci kursu łatwosci utrwalania wiedzy napewno bede polecał nastepny osoba wasz osrodek szkolenia pozdrawiam i z gory dziekuje

Katarzyna: Duża dawna wiedzy podana w sposób czytelny i łatwy do przyswojenia. Polecam

Mateusz Nicoń: Krótko zwięźle i na temat

A.Ziółkowska: Obszernie opracowany, ciekawy materiał, bogaty tematycznie kurs - polecam!

ok: ok

Filip: wszystko dobrze wytłumaczonedzięki pracy w domu można łatwo sobie zorganizować naukępolecam

Aga: Kurs OK!

Emilia: Ciekawy kurs poprowadzony w bardzo przystępny sposób :)

ZiomSkiller: Szybko, sprawnie bez problemów.

Tomasz: Materiał czytelny, zrozumiały i łatwo przyswajalny. Polecam.

Agnieszka: POLECAM, prezentacje bardzo dobrze zrobione!!!!!

Brzęczyszczykiewicz: Bardzo fajny kurs, fajne materiały. Zobaczymy jak będzie z wyznaczeniem egzaminu państwowego :) Polecam

Niekurzak michal: Bardzo fajny i ciekawy kurs

Daria U: Dużo materiału, dużo wiedzy ale podzielone na części. POLECAM

Artur: Witam Kurs jest przejrzysty i czytelny można go szybko opanować polecam.

Dominika: Kurs oceniam pozytywnie

Katarzyna Turek: Super kurs

Radosław Prystupa: Super kurs

Pawel Skawinski: Bardzo fajny kurs, duzo nowej wiedzy.

JM: Wygodny i ciekawy sposób na pozyskanie fachowej wiedzy w dziedzinie rolnictwa. Polecam.

Anna: Polecam kurs. Jest on bardzo przyjemny , a materiały są przejrzyste.

Elżbieta : Świetny kurs: kompaktowy, innowacyjnie prowadzony (e-learning :) oraz  oferujący wszechstronną wiedzę w temacie! Cena konkurencyjna. Polecam :)

Olaf Stepnowski: Kurs przygotowany zwięźle i przystępnie.

Rafał Wołczak: kurs bardzo przejrzysty.wrzystko bardz fejnie opisane

Justyna Franieczek: Przejrzysty i ciekawy kurs. Pomocne materiały

Michał Szmidt: Wg mnie kurs zawiera wiele przydatnych informacji do wykorzystania w praktyce rolniczej.Języka mogliby sie z niego uczyć angliści.

Anna S.: Polecam, bardzo wygodna forma szkolenia. Ciekawie przygotowane materiały. Kurs merytoryczny, a przede wszystkim wygodny w realizacji.

Tomasz O.: Dobrze przygotowane materiały. Zobaczymy jak pójdzie na egzaminie państwowym ;)

Katarzyna Paluch: Miło mi było ukończyć ten kurs.

Marcin Zdybał: Polecam wszystkim pracującym.Dzięki możliwości nauki o dowolnej porze dnia i nocy oraz profesjonalnie przygotowanemu materiałowi można w szybki sposób opanować cały materiał.

Barbara: Polecam kurs!!

Adrianna: Bardzo przydatny, rzetelnie przygotowany kurs. Materiały przejrzyste, przedstawione w zrozumiały sposób. Polecam!

Bardzo dobry: Dużo przydatnych informacji

Rafal Gabrysiak: Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony kursem, forma w jakiej jest prowadzony pozwala na uczenie sie w czasie wybranym przez nas, nic nie jest wymuszone i nauka naprawde sprawia przyjemnosc. Polecam !!! 

Majewski Łukasz: Kurs bardzo przyjemny. Materiały bardzo przejrzyste i szczegółowo wyjaśnione. 

świetny: w kursie zawarta najważniejsza wiedza 

AgnieszkaND: Świetny kurs. Spełnił moje oczekiwania. Bardzo interesująco opracowane materiały, a przede wszystkim rzetelnie. Pełen profesjonalizm.Z wielką przyjemnością polecam wszystkim, którzy chcą poszerzyć czy uzupełnić swoją wiedzę!

Darek: Bardzo przejrzyste materiały. Polecam!

Grzegorz A. Dębowski: Kurs dobrze przygotowany.G.A.D.

Piotr Mieciu: Polecam kurs !

Procyk Robert: Kurs ciekawy wiele się dowiedziałem.Można ściągnąć materiały na kompa i uczyć w dowolnej chwili kiedy ma się czas .Pozdrawiam.W przyszłości na pewno skorzystam żeby podnieść swoje kwalifikacje.

Piotr Klejna: bardzo praktyczny kurs. Jasne klarowne zasady kursu i  dogodna forma

Halina Szukiewicz - Skrzetuska: Witam, z wielką przyjemnością przyznaję, że Kurs Rolnika RL.03 znacznie wpłynął na moje postrzeganie rolnictwa oraz uzupełnił moją wiedzą w tym temacie. Kurs zawiera szereg istotnych informacji, które mogę wykorzystać oraz poszerzył moje postrzeganie tej tak ważnej dziedziny gospodarki. Z całą odpowiedzialnością mogę polecić ten kurs osobom zajmującym się rolnictwem w szeroko rozumianym pojęciu jak również osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę niezwiązanym bezpośrednio z rolnictwem.

Michał Baszyński: Profesjonalnie przygotowane szerokie spektrum wiedzy. 

Marcin: Dobra pigułka najważniejszych informacji.

Radek: Polecam

Aneta Bahranowska-Spozyto: Uzyskałam bardzo wysoki wynik egzaminu państwowego Rolnik RL.03 dzięki kursowi organizowanemu przez Zespół Szkół KKZ. Wszystkim zainteresowanym zdobyciem kwalifikacji rolniczych polecam ten kurs, ponieważ materiały dydaktyczne są na najwyższym poziomie. Co więcej, platforma e-learningowa ułatwia naukę i przyswajanie wiedzy, a dostępna jest przez cały czas.  Uważam, że ten kurs jest dobrą alternatywą dla kursów stacjonarnych.  

Marcin: Kurs odbywało się bardzo przyjemnie. Polecam.

joanna: Bardzo polecam kurs

Lidia Jakubowska: Kurs godny polecenia ze względu na pełny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz sprawne ocenianie prac zaliczeniowych.

Idaszak: Polecam gorąco

Opieczonek Sławomir: Kurs dobrze przygotowany, godny polecenia.

Paweł Wilk: Ciekawa, przydatne informacje.

Marcin Kempa: Jestem bardzo zadowolony, że skorzystałem z tego kursu. Działy są bardzo dokładnie, a zarazem bardzo zrozumiale przygotowane. Dowiedziałem się bardzo dużo ciekawych informacji, które z pewnością wykorzystam w życiu codziennym i pracy ;)Na pewno nie zatrzymam się na jednym kursie ;)

Robert: Bardzo ciekawie przygotowany materiał zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w rolnictwie.Przydatne informacje przedstawione w sposób jasny, starannie wykonane opisy do zagadnień. Polecam kurs :)

Jan: Kurs wartościowy pod kątem merytorycznym i profesjonalna obsługa:)

Marcin Plata: Kurs jest fantastyczny. To była dla mnie czysta przyjemność.

Piotr Klejna: Zacne szkolenie. Organizacja wizualna i porządek. Bardzo dobry kontakt z konsultantem

Klaudia Bartosik: Kurs dobrze przygotowuje do pracy w rolnictwie, materiał zgrabnie podzielony na mniejsze partie, ładnie opracowany graficznie. Dobrze opracowany merytorycznie, zawiera najistotniejsze rzeczy. Łatwo przyswajalny, nauka na ty kursie o czysta przyjemność.

Kamil1991: Jestem bardzo zadowolony z kursu bardzo dużo obszernej wiedzy która pomoże mi w prowadzeniu gospodarstwa.

Leszek Kieca: Kurs mi się bardzo podobał , można się dużo nauczyć , wiedza ta przyda się w przyszłości .

Marta Cieśla: Kurs stworzony w sposób jasny, przejrzysty, ułożony tematycznie. Napisany językiem prostym i zrozumiałym i dostępnym dla każdego. Czysta przyjemność uczenia się.

Kamil1991: Kurs jest bardzo wygodny, sam ustalam sobie czas poświęcony na naukę. Jest zawartych tutaj bardzo dużo przydatnych i potrzebnych informacji, dzięki temu dowiedziałem się bardzo dużo co pomoże mi w prowadzeniu gospodarstwa. 

Mateusz: Super duzo dowiedziałem sie z tego kursu wszystko zrozumiale napisane polecam wszystkim  !!!!

kochaniuk wieslawa: spełniłmoje oczekiwania, materiał przydatny

Malwina Kałuziak: W mojej ocenie kurs jest wykonany profesjonalnie a wiedza w nim przedstawiona w sposób przystępny.

Joanna Kolasa: Kurs bardzo wartościowy.

Marcin: Wszystko dobrze wyjaśnione, kurs poszedł szybko i sprawnie. Czekam na egzamin :)

Eryk Hryniewicz: Przejrzyste i czytelne. Będę polecał dalej

Radek: Bardzo szeroki zakres materiału. Polecam

Baranowski Sebastian: Oceniam kurs bardzo pozytywnie, dużo rzetelnej wiedzy-brak marnowania czasu na dojazdy do szkoły, i zapewne będę polecał wasze kursy innym

Paulina : materiały rzetelnie przygotowane. przejrzyście obrazują każdy poruszany wątek.

Beata Bar-Markiewicz: Bardzo dziekuje za możliwość z korzystania z kursu ponieważ dostarcza mnóstwo informacji potrzebnych do wykorzystania w działalności, tematy są podzielone i łatwo można przyswoić lekcje.

Rafał95: Kurs umożliwiający potwierdzenie wiedzy rolniczej, polecam! 

Weronika: Kurs oceniam na ocenę bardzo dobrą. Kurs jest spójny, bgaty w materiał dydaktyczny. Polecam

Tomek: Bardzo fajny konkretny i rozwijający kurs w zakresie rolnictwa, polecam w 100%

Weronika Białęk: Kurs, w mojej ocenie jest na najwyższym poziomie. Bardzo łatwy dostęp do materiałów, które są napisane w sposób zrozumiały i spójny co przyczynia się do łatwiejszego przyswajania wiedzy. Dzięki szeroko rozbudowanym materiałom merytorycznym zostałam zachęcona do jeszcze większego zgłębiania tematu rolnictwa w Polsce.  

Roma Bagińska: Wspaniały kurs. Bardzo wiele rzeczy się dowiedziałam. Polecam każdemu zapracowanemu.

Romualda: BArdzo dobry kurs. Polecam wszystkim

Paweł Wieczorek: Kurs bardzo dobry. Treści przejrzyste i dobrze napisane. Polecam każdemu kto potrzebuję zdobyć uprawnienia a nie ma czasu i mozliwości chodzenia na wyklady do szkół itp. Dobrze, że zdecydowałem się ukończyć ten kurs. 

Robert Dzianach: Kurs bardzo dobry, ciekawyProsta i przejzysta strukturaWiele przydatnych informacjiPolecam serdecznie

Andrzej: Polecam każdemu, super kurs!

Basia : Jestem zadowolona z kursu, dużo wyczerpujących materiałów. Serdecznie polecam.

Zofia Policzkiewicz: Moim zdaniem z kursu RL03 dowiedziałam się dużo potrzebnych wiadomości , które w praktyce na pewno przydadzą się .Pozdrawiam serdecznieZofia

Idaszak Patryk: Kurs szybki prosty i na temat. dużo potrzebnych materiałów

zadowolona kursantka: Wiele przydatnych informacji , ciekawa forma kursu polecam!!.

Maciej Krowicki : Bardzo przyjemny i pożyteczny kurs . Polecam 

Mateusz Chwal: Super!Szybko,sprawnie. Godne polecenia Pozdrawiam!

Krzysztof Strzeszewski: Bardzo duża dawka wiedzy rolniczej ale też wiedzy ogólnej, np. z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z branżą około rolniczą. Kurs ukazuje nam złożoność tematu w kontekście  całej gospodarki kraju. Testy  kończące działy zmuszają do analizy i zagłębiania się w temat. Krótko mówiąc cały kurs jest przystępny i zrozumiały.Jestem miło zaskoczony szerokim zakresem tematu oraz niebanalną formą przekazywanych informacji.

Marek Tronina: Kurs bardzo wszechstronny, sprawnie opracowane tematy. Byłem zaskoczony jego obszernością. Niektóre tematy opracowane chyba nazbyt szczegółowo (mam na myśli aspekty techniczne), jednak rozumiem, że to konieczne. Chętnie wezmę udział w innym kursie przygotowanym przez CDZ.

Mateusz Poreda: Z przebiegu kursu jestem zadowolony, polecę go innym zainteresowanym. Mam nadzieje ze wynik egzaminy bedzie pozytywny 

Sandra: Kurs zredagowany z sposob czytelny i logiczny. Polecam

Krakowski Grzegorz: Kurs odebrałem bardzo pozytywnie.

Ewa Sobolewska: Rzetelny kurs, każdy temat wyczerpany pod względem informacji. Napisany przystępnym językiem, ale i wymagający skupienia. Dużo wiedzy.

górska: kurs jest bardzo wygodny ponieważ mozna go ukończyć nie wychodząc z domu ,zrozumialy , można się dużo dowiedzieć o rolnictwie i bardzo ciekawy. 

Patryk: Fachowo przygotowany, szeroki zakres materiału. Kurs godny polecenia.

Aleksandra Sankowska: Cały przebieg kursu oceniam na bardzo dobry. Rozdziały podzielone tematycznie oraz test cząstkowy na koncu każdego rozdziału pomaga rzetelnie ocenić stan wiedzy.

Kumpa: Kurs na bardzo wysokim poziomie, wszystkie niezbędne informacje.

Roma: Kurs bardzo pomocny i innowacyjny

Tomasz Wiera: Kurs zbudowany w bardzo przejrzysty sposób. Polecam

Ewelina: Kurs bardzo ciekawie przeprowadzony. Poleca

dobra: Dobrze oceniam kurs

Grzegorz Kosiński: Dziękuję za udział w kursie

Filip: Bardzo dobry kurs, polecam.

Ewelina: Bardzo dobry kurs, polecam !

Denis: Kurs przejrzysty, zawierający niezbędne informacje do zaliczenia. Jak najbardziej polecam !!!

Zając Jakub : Kurs pomógł mi w przygotowaniu się do testu i dzięki niemu nauczyłem się wiele nowych rzeczy 

Andrzej Saczuk: Świetny kurs

Darek: Polecam wszystkim

Denis: Kurs przygotowany solidnie i przejrzyście. Materiały pozwalają w prosty sposób przygotować sie do egzaminu ! Polecam

Grzegorz Kosiński: Kurs spełnił moje wymagania. Jestem gotowy na egzamin.

Broniowska Natalia: Dziekuje

ocena kursu: Moja ocena kursu jest bardzo wysoka. Dobre przygotowanie organizacyjne. Przejrzyste i czytelne materiały szkoleniowe. POLECAM!!!

Kamil: Polecam kurs wszystkim, które chcą się wyszkolić w konkretnej dziedzinie bez wychodzenia z domu!

Klaudia Dąbrowska: Kurs super. Wszystkie materiały napisane łatwym do zrozumienia językiem. Bardzo fajnie, że istnieje możliwość pobrania plików pdf. Wszystkie informacje i wiadomości bardzo ciekawe. 

Tomasz: WitamKurs Rolnik oceniam wysoko.Zakres i jakość wiedzy był bardzo dobrze przekazywany.Czas spędzony przy kursie spędziłem bardzo miło.Będę kontynuować naukę z CDZ, dziękuję.Pozdrawiam

Emil: Świetnie przygotowane materiały do kursu. Informacje są esencjonalne, zaskoczył mnie zakres materiałów, które pokrywają wiele dziedzin takich jak finanse, prowadzenie działalności gospodarczej, budowa i obsługa maszyn, język angielski. Bardzo polecam!

Weronika: Kurs pomocny,przejrzysty,łatwy...

DZIEDZIC ZBIGNIEW: Jestem bardzo zadowolony, pytania łatwe do zrozumienia i dobrze skonstruowane.

Kokolus : Godny polecenia jest łatwy do zrozumienia i materiał dość obszerny polecam 

Robert: Jestem  zadowolona z oferowanego kursu. Pozwolił mi zdobyć i  poszerzyć wiedzę z zakresu rolnictwa, a także zmotywowało mnie do dalszego samorozwoju w tej dziedzinie.

Romualda: Kurs bardzo rzeczowy. Oceniam bardzo pozytywnie

Chodowca płodów rolnych: Bardzo przydatny, polecam! 

Rafał Lisik : Kurs bardzo dobrze przygotowany.

Arkadiusz Tomasik: Dzięki temu kursowi, poznałem wiele nowych dla mnie i bardzo ciekawych zagadnień. Był to kurs sprawdzający moją dotychczasową wiedzę oraz umiejętności. Dzieki temu, że jest to kurs internetowy nie musiałem z rezygnowac z pracy oraz z dotatkowych zajeć co jest to dla mnie bardzo ważne. 

Hubert: Bardzo dobre i praktyczne rozwiązanie dla osob nie mogących uczestniczyć w klasycznych zajęciach, polecam

Anita : bardzo przyjemna nauka w domu. polecam 

Marzena Sałacińska: Dowiedziałam się wielu rzeczy . Nauka w wolnym czasie . Oceniam kurs bardzo pozytywnie.

Robert: Bardzo polecam!

Agata: Jest OK

Marcin Krawczyk: Informacje zawarte w kursie w sposób niezwykle przejrzysty zapoznały mnie z tematem dotąd mi bliżej nieznanym i na tyle zainspirowały, by chcieć poszerzyć wiedzę o kolejne dane z tej dziedziny. Treści podane w sposób łatwo przyswajalny, ciekawy i klarowny. Chętnie skorzystam z kolejnych kursów

Arek: Moja ocena kursu jest bardzo wysoka. Materiały i informacje w nich zawarte były przygotowane rzetelnie i można było w prosty sposób przyswoić sobie duzo wiedzy. 

Ola: Fajny kurs, dobrze napisane materiały.

Anna Karolina Zuk: Bardzo dobry kurs. Tematy opracowane jasno, a informacje przekazane w sposób zrozumiały dla kursanta. Po platformie można poruszać się swobodnie i nie ma trudności w odnalezieniu poszczególnych informacji.

PabloGD256: Cool

Maciej Dąbek: Bardzo fajny kurs. Serdecznie polecam.

Tomasz Jażdżewski: Rzeczowe podejście do sprawy. Kurs bardzo fajnie pookładany tematycznie. Dobry kontakt. Polecam.

Kamil: Polecam szybki i prosty kurs

Kokolus : Łatwy do zrozumienia i materiał dość obszerny polecam 

Dorota: Kurs bye bardzo interesujacy i informatywny. Duzo sie nauczylam. Materialy bardzo dobrze przygotowane a po kazdej czesci byl test ktory pozwalam sprawdzic poziom nabytej wiedzy. Polecam. 

Kokolus: Kurs zrozumiały materiały dosc wystarczające

Jacek:  Kurs jest bardzo interesujacy, a materialy bardzo dobrze przygotowane. Polecam

Grzegorz Ksepka : Bardzo fajny i łatwy w nauce.

Tomasz: Bardzo ciekawy kurs. Można się dużo dowiedzieć i wykorzystać wiedzę w życiu oraz w gospodarstwie.

Mateusz: Kurs bardzo dobrze przygotowany. Treści jasno i klarownie przedstawione. Zawarte informacje przedstawione w przystępny sposób. Polecam

Tomasz: Kurs bardzo dobrze zorganizowany i pomocny , świetnie przygotowane materiały szkoleniowe oraz prezentacje. dziękuję i pozdrawiam.

Mieczysław Sz.: Kurs jest merytoryczny, konkretny i bardzo przejrzysty. Bardzo dobre jest to iż można uczyć się we własnym tempie.

Krajewski Krzysztof: Bardzo dobra forma kursu. Dobrze się przyswaja tematy. Po prostu Super.

Krajewski Krzysztof: Kurs dobrze przyswajalny. Naprawdę coś fajnego.

MACIEJ : Spoko kurs

Karina: Kurs jest merytoryczny, konkretny, przejrzysty i ciekawy. Na uznanie zasługuje możliwość pracy we własnym tempie.

Jacek: Kurs zawiera ciekawe informacje, których wcześniej nie wiedziałem. Bardzo przydatny . Polecam każdemu. 

MACIEJ : Spoko kurs, polecam 

Olaf Szczepański: Witam cały kurs  jest  jak najbardziej żetelny i bardzo pomocny wszystkie informacje są rzetelne i pomocne całość ocenia bardzo pozytywnie .

Dorota King: Kurs jest bardzo interesujacy a materialy bardzo dobrze przygotowane. 

Agnieszka Dominik: Kurs dobrze przygotowany. Wiadomości usystematyzowane i przejrzyste.

Michał: Bardzo ciekawy i dobrze opracowany kurs

Wiesław Groch: kurs łatwy , bardzo pomocny

Joanna : Kurs bardzo dobrze przygotowany. Materiały są obszerne i wyczerpujące. Wszystkie informacje przekazane w zrozumiały sposób.

Szymon : Gorąco polecam!

Bartosz Pawłowski: Kurs bardzo ciekawy, mimo kilku lat praktyki pozwolił mi dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, a na pewne sprawy zwrócił mi uwagę.

Głuchowski Krystian: Test bardzo przydatny. Dzięki niemu dowiedziałem się wielu istotnych rzeczy, które przydadzą mi się w życiu codziennym.

Martyn: Polecam ten kurs !

Damian Szot: Jestem pod wielkim wrażeniem takiej formy i niskich kosztów nabycia kwalifikacji, które są mi niezbędne do kupna ziemi ornej - 2 ha.Jestem zawodowym żołnierzem i te wolne chwile wyrywane często nocą bardzo mnie motywowały do realizowania kolejnych tematów i zaliczania testów, a to głównie dlatego,że forma i materiały, które są tak naprawdę w pigułce są super, super, Wszystko co najważniejsze zostało w nich zawarte. Mam je wydrukowane i napewno będę z nich korzystał. Właśnie teraz już wiem, że w niedalekiej przyszłości zechcę w tej formie korzystać u Was z innych kursów. Posiadam warsztat i poza pracą zajmuję si naprawą sprzętu rolniczego (nawet ciągników starszego typu, który również posiadam) Pragnę rozwijać się w tym kierunku uprawiania roślin, dokupując ziemi i sprzętu, gdyż niebawem nabywam uprawnienia do emerytury. Skoro ja tak przebrnąłem przez ten kurs (praca +żniwa) chwała Wam za to i napewno będę do tej formy namawiał swoich kolegów i znajomych. Jestem pewien, że taka forma, z której tak naprawdę każdy chcący zdobyć kwalifikacje może skorzystać i mają przyszłość. Ja jeszcze napewno skorzystam.Dziękuję Szot Damian

Emilia Pisarek: Kurs bardzo mi się podobał. Mogłam się sporo nauczyć o produkcji rolnej.

Weronika Jaskólska: jestem zadowolona z informacji, które tu uzyskałam

Łukasz Bartnik: Kurs przyjemny, wszystkie ważne informacje podane są w zrozumiały sposób.

Dominka: Bardzo jasny i przyjemny kurs. Polecam.

Zuzanna Tomczak : materiały w bardzo czytelnej formie, wszystko dokładnie wyjaśnione od podstaw. serdecznie polecam.

Jastrzębski: Kurs jest bardzo ciekawy i poruszył zagadnienia, które sądziłem że nie będą poruszane - np. język angielski. Chciałbym mieć możliwość dostępu do materiałów dydaktycznych, aby dobrze przygotować się do egzaminu państwowego. Teraz zabieram się za lekturę książek o prowadzeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dziękuję za Państwa pracę włożoną w przygotowanie kursu.

Piotr Stopczyński: OK

:): Bardzo polecam kurs super ! Wszystko bez problemu :)

Igor Mielczarek: Polecam

Maria Matusik: Kurs bardzo dobry. Duza oszczednosc czasu i pieniedzy. Nie trzeba jezdzic na wyklady. Nauczyc sie wszystkiego w ramach tego kursu i zaliczyc go mozna nie wychodzac z domu.

Szymon : Według mnie kursowi należy się najwyższa ocena. Bezproblemowy dostęp do materiałów online na dowolnym urządzeniu, prostota oraz duża wartość merytoryczna całego kursu. Gorąco polecam! 

Michał Czubek : kurs jak najbardziej na tak

Iwciaa: Dużo przydatnych i konkretnych informacji. Kurs i materiały przygotowane w sposób perfekcyjny. Polecam każdemu

Robert Kurtys: Ciekawa forma. Dobrze przygotowany materiał do samodzielnej nauki.

Maciej Marczewski: Przede wszystkim interesujące dla mnie były materiały dotyczące obsługi maszyn, produkcji rolnej i zwierzęcej. Dobrze zorganizowana i przejrzysta platforma e-learningowa.

Aldona Majchrzak: Kurs spełnił moje oczekiwania, polecam.

Stanisław Kaczyński: Kurs bardzo przydatny i wszechstronny. Bardzo dużo informacji z różnych dziedzin, wiele wiedzy zarówno podstawowej, jak i szczegółowe rozważania niektórych tematów tak potrzebnych w zawodzie rolnika. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem tak wiele się z niego nauczyć. Teraz będę tą wiedzę wykorzystywał w praktyce i będę polecał ten kurs innym. Pozdrawiam S. Kaczyński

Magda: Kurs bardzo przyjemny

A. W.: Kurs oceniam bardzo pozytywnie. Prezentację oraz tematy w pełni uzupełniły moją wiedzę. W przyszłości na pewno pomoże mi to w pracy na gospodarstwie.

Maciej Kasperski: Kurs bardzo mi się podobał . Informacje zawarte w prezentacjach były krótkie , ale treściwe i na temat , bardzo mi pomogły . 

Ahimsa: Kurs poprawny, obszerny z motywującym systemem nauczania. Ogromnym plusem jest fakt, że można go realizować w wybranym przez siebie czasie i tempie. Polecam

Więckowski Mateusz : Kurs bardzo przydatny, można naprawdę wiele sie nauczyć. Będę na pewno każdemu polecał.

Małgorzata Fryziak: Kurs w ciekawej formule, pozwala zdobyć i zweryfikować znajomość nowej wiedzy.

Maksymilian: Kurs był zwięzły i treściwy. Polecam

Jan Matuszek: Kurs bardzo dobrze przygotowany, zawiera dużo potrzebnych informacji.

Grzegorz Biernacki: Jestem bardzo zadowolona z tego kursu.

Włodzimierz Małecki: Kurs jakiego szukałem, dopasowany do mnie, mojego czasu pracy.

Ewa: Polecam! Super kurs.

Błażej Zaborowski: Moja opinia o kursie jest pozytywna bardzo dobre warunki nauki 

Błażej Zaborowski: Moja opinia o kursie jest dobra 

Ewa: Polecam!

Skierski Mateusz: Kurs jest bardzołatwy do zdania. Dziękuję

Lidia Jakubowska: Kurs oceniam bardzo wysoko ze względu na komfort samokształcenia i samokontroli nieograniczony czasowo.

Ewa: Serdecznie polecam kurs!

Krystian: Kurs bardzo przydatny dla kazdego kto interesuj sie rolnictwem lub che rozpocząć działalność bezpośrednio lub posrednuio  zwiazanych z rolnictwem

Ewa: Super kurs. Dużo przydatnych informacji i wiedzy. Serdecznie polecam.

Aleksander Samek : Bardzo obszerny, przydatny do nauki materiał. Platforma intuicyjna, prosta w obsłudze. Całość oceniam bardzo dobrze.

Łukasz Dzięcielski: Bardzo pomocny i pouczający kurs. Materiały obszerne i w pełni omawiające zagadniania. 

Arkadiusz Żłobiński: Konkretne i szczegolowe materiały przygotowawcze..Przemiły kontakt.

Pawel: Wiele ciekawych informacji. Kurs jasny i zrozumialy.

KATARZYNA: KURS SZYBKI I DOSTOSOWANY DO POTRZEB KAZDEGO POLECAM

Wiktor: Dobrze skonstruowany i przeprowadzony kurs. Jasna struktura i forma nauki. Polecam

Przemysław Juszczak: Kurs oceniam bardzo dobrze.Były to miłe wieczory spędzone na nauce podczas których można było się dużo dowiedzieć.

Anna Mikielska: Witam,kurs bardzo mi się podobał. Forma przekazania informacji była czytelna i jasna. Czuję się przygotowana do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.Bardzo dziękuję za stworzenie takiego kursu.

Agata Makarewicz: OCENIAM KURS JAKO BARDZO KONKRETNY.WSZYSTKIE WIADOMOŚCI NAPISANE BARDZO ZROZUMIALE.NIE MIAŁAM WIĘKSZEGO PROBLEMU Z ZAPOZNANIEM SIĘ Z TEMATAMI.

Aneta Bahranowska -Spozyto: Kurs przyjazny dla kursanta, łatwość i rzeczowe wyjaśnienie problematyki tematu.Trzeba poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z problematyką , która momentami dla laika nie jest rzeczą łatwą . Ogólnie rzecz biorąc polecam wszystkim warto.

Anna Mikielska: Kurs bardzo mi się podobał. Wszystkie materiały były jasno napisane. Nie miałam problemów z opanowaniem materiału.

Tomak: Kurs bardzo szczegółowo przygotowany - polecam dla osób zaczynających przygodę z Rolnictwem

Kamil Krzyszczyk: Kurs oceniam pozytywnie

Magdalena: Polecam ten kurs .

KATARZYNA: SUPER WSZYSTKO SZYBKO I KLAROWNIE

Roman: Kurs oceniam bardzo dobrze poniewaz w szybki sposob pomogl mi sie przygotowac do egzaminu. 

Tomasz: Bardzo przystępny kurs i wysokiej jakości materiały 

Tomasz Jażdżewski: Kurs jest bardzo dobrze przygotowany. Materiały na wysokim poziomie. Polecam

Łukasz Sieniuć : Kurs oceniam bardzo dobrze materiał zawarty w kursie jest w sposób jasny wytłumaczony bardzo pomocny w przyszłym prowadzeniu gospodarstwa rolnego. A największym plusem jest możliwość nauki w domu.

Zbigniew Żelazek: Materiały ciekawe, wyczerpujące podstawowe zagadnienia dotyczące tematyki rolnictwa

MrRolnik: Czuję się mądrzejszy po odbyciu kursu niż przed i jestem pozytywnej myśli co do czekającego mnie egzaminu.

Stefan D. : Polecam

Wiktoria: Świetny kurs.

Małgorzata: Kurs ok. 

Marcin Knaga: bardzo wygodna i praktyczna forma nauki

Przemysław Juszczak: Kurs bardzo mi się podobał. Treści przygotowane w sposób czytelny i jasny.To wspaniały sposób na poszerzanie swoich umiejętności w nowoczesny i wygodny sposób! Kurs on-line to  dobrze zainwestowane pieniądze!

Przemysław Juszczak: Bardzo ciekawy kurs.Dowiedziałem się podczas niego wielu ciekawych zagadnień. 

Marcin Knaga: Kurs bardzo praktyczny dający swobodę nauki

Przemysław Juszczak: Kurs oceniam jako bardzo dobry.Materiały bardzo skondensowane, ale zawierające wile ważnych informacji.W moim przypadku forma kursu internetowego to najlepsze rozwiązanie.

Arkadiusz : Bardzo pozytywny kurs. Dobrze przedstawiony materiał do nauczania. Polecam każdemu kto ma chęć zostać rolnikiem. 

Jolanta Walczak: Polecam z całego serca Centrum Doskonalenia Zawodowego, szybki kontakt, szybki kurs, szybka obsługa klienta. Warto. 

Damian Wójcik: Polecam jak najbardziej, tym którzy chcą w szybkim czasie zdobyć rolnicze wykształcenie, 5/5

Kasia: Świetny kurs polecam wszystkim

Dec Przemysław: Jestem bardzo zadowolony z tego kursu, dostęp za pomocą wykonywania go przez internet sprawił że w każdej wolnej chwili mogłem sobie usiąść i wykonywać zadania i testy a to pozwoliło mi podnieść jeszcze bardziej swoją wiedze którą napewno wykorzystam w przyszłości jako młody rolnik. Gorąco polecam;)))

Dec Przemysław: Jestem bardzo zadowolony z tego kursu, zależało mi na tym aby dostęp był łatwy dla każdego kto przystępuje do takiego zadania co pozwoliło też podnieść mi swoje kwalifikacje i dowiedzieć się wielu cennych i ważnych w tym zawodzie wiadomości, które napewno wykorzystam w dalszej swojej pracy jako młody rolnik.

Dominika Chodor: Bardzo dobrze zorganizowany kurs. Polecam

Katarzyna Wiczyńska: Szkolenie bardzo ciekawe z dużą ilością praktycznych informacji. Uzyskaną wiedzę będę zapewne poszerzać  i wykorzystywać w przyszłości. Pozdrawiam

Mariusz: Bardzo polecam, szybko sprawnie, konkretnie. 

kryssstian: Kurs profesjonalny! Zdecydowanie polecam!

krystian: Bardzo fajny, szybki i przyjemny kurs! Polecam!

Mariola Słomba: Kurs bardzo dobrze przygotowany, dużo wiadomości z których można się wiele nauczyć. Dziękuję.

Mariusz Wyglądała: Kurs treściwy.Bardzo wygodna forma nauki. Samemu dozuje się wiedze co w moim przypadku jest jak najbardziej na plus. 

Piotr Świtała: Ok

JG : Zakres materiału spójny, trafny, poruszający ważne aspekty agrobiznesu a zarazem przyjemny w odbiorze. Polecam w 100%

Rafal: świetny kurs online, polecam wszystkim którzy chcą zdać ezgamin r03

Kamil : Kurs przekazujący dużą wiedzie i ciekawe rozwiązania. 

Grzegorz Kowaluk: Polecam kurs wszystkim tym, którzy nie mogą regularnie jeździć na zajęcia. Wszystkie treści są jasno i czytelnie podane. Brak presji czasowej sprawia, że można się uczyć w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.

Piotr: Kurs bardzo mi się podobał. Jestem z niego zadowolony. 

Ola: Kurs oceniam pozytywnie

paweł jastrzębowski: 10/10

Sławomir Sokołowski: Kurs ciekawy i wyczerpujący, można się było dowiedzieć wiele praktycznych rzeczy.

Piotr Świtała: Kurs jest dobry. Dziękuję. 

Paweł Jastrzebowski: Przystępna forma nauczania.

Leszek Wiech: Kurs tematycznie uszeregowany, merytoryczny (scisle odnoszacy sie do omiawianych tematow, za co bardzo dziekuje: nie nuzyl mnie), prosty w przekazie. Polecam.

Agnieszka: Świetny Kurs. Polecam!

Jakubowski: Kurs bardzo dobrze sprecyzowany. Tematyka dobrze skonstruowana, naprawde polecam kurs 

Piotr Króliński: Kurs, za który jestem bardzo wdzięczny z uwagi na formę jego przeprowadzania i przekazane wiadomości. Na pewno zaprocentuje w przyszłości pomagając w realizacji planów życiowych. Sądzę, że będzie wstępem do dalszej edukacji.Dziękuję bardzoPiotr Króliński

Małgorzata Królińska: Kurs zorganizowany bardzo sprawnie i czytelnie. Dostepne materiały naukowe przejrzyste, szeroko omawiające poruszane tematy z dziedziny rolnictwa. Materiały dokładne , treściwe ,a jednocześnie zrozumiałe i czytelne dla ucznia. Informacje prowadzące kursanta krok po kroku bardzo dokładne i jasne.z poważaniem Małgorzata Królińska

Skierski Mateusz: Materiały z których korzystałem są dobrze sformułowane do wszystkich tematów.Opisy tematów są bardzo dobrze opracowane z które dużo dostarczyły mi wiedzy do prowadzenia mi własnego gospodarstwa rolnego.

Joanna: Bardzo polecam Kurs Rolnika

Mateusz: Polecam.

Czerniecka Maja: Kurs bardzo ciekawy, w sam raz dla początkujących rolników.

kamil dobosz: Kurs jest bardzo praktyczny , można go zrobić w krótkim czasie . 

Juszczyk Wiktoria: Kurs bardzo przyjemny, przejrzysty. Materiały również bardzo czytelne i jasno wyjaśnione poszczególne kwestie. Z przyjemnością podeszłam do kursu :)

Szymaniewicz Krystian: Kurs w 100% zadawalający Polecam Każdemu 

Sebastian: Ciekawy kurs, który może być bardzo dobrą podstawą do rozpoczęcie działalności rolniczej młodych osób. Ważnym atutem jest duża elastyczność kursu, w którym nie ma narzuconych ram czasowych zaliczenia poszczególnych modułów, po prostu uczysz się kiedy masz na to czas. Polecam wszystkim zainteresowanym rolnictwem :)

JD: Bardzo praktyczny kurs

Wiśniewki: Bardzo wygodna forma nauki, polecam!

Marta : super, bardzo ciekawy kurs

Brayan Domin: Dziękuję za ukończenie kursu. naprawde fajna i szybka forma zaliczeniowa , moze dlatego ze chodzilem do technikum rolniczego i prowadze wlasna dzialalnosc gospodarcza to mi sie tak wydaje

Joanna: ok

Mariusz: ok

Tomasz W.: Bardzo wygodna forma zdobywania wykształcenia, bardzo wszystkim polecam!

Jacek: Bardzo ciekawy i konkretny kurs.

Aleksandra M.: Kurs jest przygotowany bardzo profesjonalnie. Zawiera wiele różnorodnych informacji, nie tylko z samego prowadzenia gospodarstwa rolnego, ale także np. z prowadzenia własnej firmy czy bezpieczeństwa przy korzystaniu z maszyn rolniczych. Zawiera także kurs języka angielskiego, który jest bardzo przydatny w dzisiejszych czasach. Polecam.

Sebastian: Super szkolenie!!!

Ludwik: Jestem bardzo zadowolony. Nauczyłem się wszystkiego co było mi potrzebne. Polecam

Maia P: Profesjonalnie przygotowany kurs, polecam!

Agnieszka P: 10/10 - super kurs

Karina: Dzięki szkoleniu w Centrum Doskonalenia Zawodowego zdałam egzamin państwowy! właśnie zapisałam się na R.16 :) :) :) Polecam!

Maria: Kurs idealny dla mnie. Będę robiła kolejny :)

Roman K.: Śledząc rynek i zapotrzebowanie na podnoszenie swoich kwalifikacji, zdecydowałem się zapisać na kurs rolnika R.3 w centrum doskonalenia zawodowego.  Zachęciła mnie konkurencyjna cena oraz polecenie przez zaprzyjaźnionego rolnika, który prowadzi gospodarstwo w mojej okolicy. Po zrealizowaniu nauki muszę powiedzieć, że chętnie powrócę na kolejny etap dokształcania w tej szkole. Polecam!

Patryk K.: Przyjemna forma zdobywania kwalifikacji. Decyzję o zapisaniu się na kurs podjąłem dzięki poleceniu szkoły przez bliskiego znajomego. Jestem zadowolony i z czystym sumieniem polecam dalej.

Tomasz J.: Przygotowanie kursu oraz pomoc ze strony obsługi platformy, zachęciły mnie do zapisania się na kolejny kurs rolniczy oferowany przez placówkę Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Mariusz Sz.: Fantastyczna opcja poszerzania kwalifikacji dla osób zajętych. Dzięki nauce na platformie, mogłem w potencjalnie krótkim czasie zdobyć potrzebne kwalifikacje.

Jakub K.: Innowacyjna, wygodna forma nauki, szybsza niż przy kursach stacjonarnych oraz zdecydowanie wygodniejsza. Polecam

Łukasz N.: Polecam ten kurs!

Grzegorz G.: Jestem zadowolony z nauki na platformie. Chętnie będę kontynuować naukę na kolejnym poziomie przy kursie kwalifikacyjnym zawodowym technik rolnik.

Rafał B.: W porównaniu do konkurencji, cena i forma kursu proponowana przez Centrum Doskonalenia Zawodowego jest zdecydowanie dostępniejsza dla szerokiego grona odbiorców. Zrealizowałem kurs i jestem barrdzo zadowolony.

Igor S.: Świetny kurs!

Jan K.: Cena, elastyczność nauki, duża pomoc ze strony obsługi platformy, dobrze opracowane materiały dydaktyczne, to wszystko zachęca do ukończenia kursu rolnika. W bliskiej przyszłości na pewno przystapie do kolejnego kursu rolniczego proponowanego przez placówkę! Jestem bardzo zadowolony, polecam!!

Marek R.: Jestem bardzo usatysfakcjonowany z realizacji kursu rolnika na platformie edukacyjnej placówki Centrum Doskonalenia Zawodowego. Polecam gorąco!

Maciej T.: Chciałbym pochwalić organizatorów kursu rolnika. Materiały zostały przygotowane w bardzo ciekawy, nie nudzący sposób. Nauka bardzo mi się podobała. Cena i tytuł, który uzyskałem po ukończeniu kursu, zdecydowanie zachęcają do polecenia go dalej innym osobom. 

Marcus M.: Polecam naukę za pośrednictwem platformy wszstkim osobom zapracowanym, jednak pragnącym własnego rozwoju. Elastyczność platformy daje duże możliwości. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem realizować kurs w Centrum Doskonalenia Zawodowego. 

Grażyna K.: Kurs na bardzo dobrym poziomie, polecam serdecznie!

Edward G.: Polecam ten kurs. Dobra cena zdecydowanie zachęciła mnie do zapisania się na kurs. Okazało się, że nauka w formie e-learningowej, to doskonała alternatywa do zdobywania tytułu i uprawnień. Z całą pewnością w niedługim czasie podejmę naukę przy kolejnym kursie rolniczym w placówce Centrum Doskonalenia Zawodowego. 

Andrzej L.: Kurs wart realizacji.

Roman G.: Elastyczność platformy, pozwoliła mi na zdobycie tytułu, który chciałem zdobyć już jakiś czas wcześniej, jednak ze względu na natłok pracy nie miałem możliwości. Nauka w Centrum Doskonalenia Zawodowego była dla mnie najtrafniejszym wyborem. Polecam

Kazimierz M.: Organizacja kursu, sposobu realizowania nauki zasługuje na nawyższą ocenę, polecam serdecznie!

Mieczysław G.: Kończąc kurs rolnika R.3. przygotowany jest ciekawie, rzetelnie, w sposób umożliwiający wykorzystanie zdobytej wiedzę w praktyce. Po jego ukończeniu uzyskałem tytul rolnika. Jestem bardzo zadowolony, polecam.