Kurs rolnika R3

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://cdz.edu.pl/kursy/184/kurs-rolnika-r3-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-rl03/src-BlogR3

Ciągłe inwestowanie w rozwój to charakterystyczne działanie wszystkich podmiotów, które chcą być konkurencyjne i zdobywać nowych klientów. Wstąpienie Polski w szeregi państw Unii Europejskiej było pozytywnym zastrzykiem dla całej gospodarki, ale też podniosło poprzeczkę, bo nasze przedsiębiorstwa musiały równać do podmiotów z krajów zachodnich, które były bardziej doinwestowane. Nie inaczej jest w rolnictwie. Jeszcze całkiem niedawno widok potężnych, nowoczesnych ciągników na polskich polach był stosunkowo rzadki, a na nowy sprzęt mogli sobie pozwolić rolnicy posiadający potężne areały. Z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać, jednak wciąż nie jest ona idealna. Wielu właścicieli terenów uprawnych wciąż ma problemy z przystosowaniem się do mechanizmów zarówno administracyjnych, jak i typowo rolnych. Rynek otworzył się na inne odmiany płodów rolnych, których uprawa wymaga specjalistycznej wiedzy, ale w zamian jest opłacalna i dochodowa. Również chęć pozyskania atrakcyjnych dofinansowań choćby na zakup sprzętu bez posiadania odpowiednich kompetencji jest trudna. Dlatego wielu rodzimych farmerów pomimo szczerych chęci rozwoju, nadal nie może przeobrazić swoich gospodarstw w nowoczesne instytucje przynoszących spore zyski, jak choćby te znajdujące się za zachodnią granicą naszego kraju. Co zatem muszą zrobić, by ruszyć naprzód? Muszą skorzystać z oferty Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Centrum Doskonalenia Zawodowego (CDZ) to renomowana instytucja edukacyjna wpisana do ewidencji szkół i placówek, co poświadcza o rzetelności prowadzonej przez nią działalności oraz o wysokich standardach nauczania, które ją charakteryzują. Jedną z ofert CDZ jest kurs rolnika R3. W obecnej, najnowszej podstawie programowej, oznaczenie tej profesji zapisuje się kodem RL.03. Szkolenie jest gwarantem zdobycia odpowiednich kompetencji zarówno z zagadnień typowo technicznych jak metody upraw poszczególnych roślin czy hodowli danych gatunków zwierząt, ale też pozwoli merytorycznie przygotować się do realizacji zadań administracyjnych, czyli wypełniania szeregu dokumentów.

Oczywiście te umiejętności przysłużą się w przypadku ubiegania o różnego rodzaju dofinansowania prowadzonej działalności. Cały instruktaż wykonuje się przez internet, co z kolei przyspiesza efektywne przyswajanie wiedzy na najwyższym możliwym poziomie. Wskutek pozytywnie ukończonego kursu rolnik otrzymuje certyfikat, który poświadcza nabyte umiejętności. Kurs rolnika R3 jest zgodny z wszelkimi ministerialnymi wytycznymi, jak choćby tymi ustanowionymi przez MEN i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dlatego absolwent ma pewność, że zarówno z technicznego, jak i administracyjnego punktu widzenia stanie się pełnoprawnym rolnikiem.