Uprawnienia rolnicze do zakupu ziemi

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://cdz.edu.pl/kursy/184/kurs-rolnika-r3-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-rl03/src-BlogRoln

Działalność rolnicza w głównej mierze opiera się na uprawie roślin. Oczywiście są też inne elementy, które nie we wszystkich gospodarstwach są praktykowane, jak choćby hodowla zwierząt czy sadownictwo na niewielką skalę. Przyjęło się, że aby rolnik uzyskiwał satysfakcjonujące finansowo plony, powinien wciąż inwestować w mechanizację produkcji, bo tylko nowoczesne rozwiązania są w stanie zapewnić konkurencyjność na tym bardzo trudnym rynku. Tymczasem jest jeszcze jeden aspekt, który przez wielu farmerów jest zapomniany, a jest on równie ważny, jak zakup nowych urządzeń. Ten aspekt to obrót gruntami, a w zasadzie zwiększanie areału. Dodatkowe ziemie otwierają kolejne możliwości rozwoju. Dane uprawy potrzebują innych rodzajów gleb. Najlepszym przykładem jest tu czosnek, który mogłoby się wydawać, spokojnie urośnie na gruntach wysokogatunkowych, tymczasem ta roślina upodobała sobie tereny gorszej jakości, typowo piaszczysto – gliniaste. A trzeba przyznać, że czosnek jest niezwykle dochodowy. Podobnych przykładów można mnożyć bez liku. Zatem dlaczego wielu plantatorów nie decyduje się na pomnażanie swoich włości? Co takiego powoduje, że nie inwestują w dodatkową przestrzeń pod rośliny, które mogą im zapewnić duże obroty finansowe? Główną bolączką zdecydowanej większości rolników jest niewiedza. Boją się wykładać pieniądze na zakup nowych terenów, ponieważ nie mają pewności, czy wykonany przezeń ruch przyniesie zysk. Wolą trzymać się utartych schematów. Tymczasem ich problem rozwiązałoby zdobycie wiedzy z zakresu klas bonitacyjnych, a tę wiedzę oferuje Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Centrum Doskonalenia Zawodowego (CDZ) to instytucja edukacyjna o zakrojonej na szeroką skalę działalności. Jej starania w przekazywanie wiedzy na najwyższym możliwym poziomie zostały docenione wpisem do ewidencji szkół i placówek. CDZ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich uczniów, dlatego wprowadza innowacyjne metody kształcenia. Bez wątpienia jest nią nauka online. W ofercie Centrum znajduje się kurs rolnika. Nowa podstawa programowa nadała tej profesji kod RL.03, zamieniając stare oznaczenie R.03. Uczestnik tego typu szkolenia uzyskuje wszystkie niezbędne informacje z dziedziny rolnictwa, które efektywnie przyczynią się do rozwoju prowadzonej przez niego działalności. Ponadto zdobywa uprawnienia rolnicze do zakupu ziemi, a to z kolei podstawowy element warunkujący pomnażanie majątku. Warto wziąć pod uwagę fakt, że otrzymane kwalifikacje wskutek pozytywnego ukończenia instruktażu są zgodne z wszelkiego rodzaju obostrzeniami prawnymi i rozporządzeniami wydanymi przez MEN, ale też Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.