Kurs rolnika RL.03

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://cdz.edu.pl/kursy/184/kurs-rolnika-r3-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-rl03/src-BlogRL.03

Praca na roli od wieków kojarzyła się z trudami i znojem. I trzeba przyznać, że skojarzenia te były i nadal są jak najbardziej zasadne. Choć w dzisiejszych czasach obraz typowego gospodarstwa i pracy związanej z jego utrzymaniem nieco się zmienił. Owszem, wciąż jest to ciężki kawałek chleba, ale rolnik żyjący w XXI wieku ma dostęp do udogodnień, o których mogli tylko marzyć jego poprzednicy z wcześniejszych epok. Niestety bolączką teraźniejszych czasów jest fakt, że wielu farmerów nie potrafi wykorzystać mechanizmów, które mają za zadanie zwiększyć ich efektywność, a zarazem uczynić uprawę ziemi zajęciem łatwiejszym. Nie wolno jednak kategoryzować w ten sposób wszystkich rolników, gdyż znakomita większość z nich chce osiągnąć sukces i przenieść swoją działalność na poziom, która zapewni stały dochód. Co zatem mają uczynić, by iść śladem kolegów z krajów zachodnich, którzy z rolnictwa w niektórych przypadkach uczynili niemal sztukę? Jakie rozwiązania powinni wdrożyć, które zmechanizują produkcję i uczynią pracę lżejszą? Kluczowym elementem jest podniesienie swoich kompetencji i uzyskanie specjalistycznej wiedzy, która następnie zostanie zamieniona w czyn.

Zdobycie tych jakże przydatnych umiejętności zapewnia Centrum Doskonalenia Zawodowego (CDZ), które jest się w bazie ewidencji szkół i placówek edukacyjnych. To renomowana instytucja, która za misję postawiła sobie kształcenie wysokiej klasy ekspertów w danych dziedzinach gospodarki. Nie inaczej jest rolnictwem, a jednym ze szkoleń znajdujących się w ofercie CDZ jest kurs rolnika RL.03. Oznaczenie tej profesji w najnowszej podstawie programowej kodem RL.03 zastąpiło przestarzałą terminologię R.3. Szkolenie łączy w sobie elementy tradycji i nowoczesności. Tradycji, ponieważ w jego zakres wchodzą zagadnienia agrarne wypracowane przez pokolenia, które do dziś przynoszą spodziewany efekt. Natomiast nowoczesność charakteryzuje się w samej formie instruktażu, mianowicie w jego całkowitym wykonawstwie online. Dzięki temu kursant przyswaja większość ilość materiału w znacznie krótszym czasie niż w przypadku metod typowo szkolnych, czyli opierających się na relacji uczeń – nauczyciel.

Samo szkolenie jest zgodne z zaleceniami zawartymi w dokumentach opracowanych przez MEN i oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymany w ten sposób certyfikat jest respektowany przez wszystkie instytucje państwowe, a zdobyta dzięki instruktażowi wiedza pozwala w operatywny sposób zarządzać gospodarstwem rolnym. Ponadto jest on doskonałym punktem wyjściowym i stanowi ogromną bazę informacji, którą można wykorzystać w celu dalszego podnoszenia swoich kompetencji w dziedzinie rolnictwa.