Kurs rolnika RL.16

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://cdz.edu.pl/kursy/187/technik-rolnik-rl16-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-rl16/src-BlogRL.16

Osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z rolnictwem, stoi przed bardzo trudnym zadaniem. Powinna nauczyć wielu rzeczy, bez których prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa będzie niemożliwe. Wszystko oczywiście jest uzależnione od specjalizacji produkcji. Jeśli opiera się ona na zabiegach typowo polowych, to młody rolnik musi mieć pojęcie o uprawie ziemi, okresach wegetacyjnych roślin, stosowanych nawozach i technikach, które przyczynią się do optymalnego rozwoju poszczególnych plantacji. Jeśli natomiast lwią część biznesu stanowią sady, wtedy nieodzowny jest zasób informacji z dziedziny pielęgnacji drzew, ale też ich ochrony przed szkodnikami. Z kolei w przypadku hodowli zwierząt dodatkowo potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, która zapewni wydajny chów. Farmer zaczynający to trudne zajęcie powinien zatroszczyć się o rozwój technologiczny swojej działalności. Przede wszystkim musi kupować sprzęt, który sprosta nawet najgorszym warunkom pogodowym. Bez zaawansowanej mechanizacji gospodarstwo nie przetrwa długo, a przynajmniej nie przyniesie spodziewanych dochodów. Dlatego ważne jest, by rolnik umiał zadbać o zewnętrzne środki, na przykład w postaci dotacji. Będą one doskonałą formą zabezpieczenia kapitału choćby w czasie nieurodzaju. Jednak by je uzyskać, trzeba umieć wypełniać odpowiednie wnioski. Gdzie zatem młody człowiek ma posiąść tę wiedzę, która uczyni jego pracę na roli efektowną? Z pomocą przyjdzie mu Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Centrum Doskonalenia Zawodowego (CDZ) to renomowana placówka, która może poszczycić się wieloletnią działalnością na rynku. Oferta instytucji jest bardzo rozbudowana, wskutek czego sukcesywnie kształci tysiące ekspertów w wielu dziedzinach. Jedna z propozycji CDZ to kurs rolnika RL.16. Nowa podstawa programowa zmieniła nomenklaturę kodu R.16 na oznaczenie RL.16, które obecnie odnosi się do technika rolnika. Centrum prócz kompleksowej nauki stawia na innowacyjność, dlatego całe szkolenie przeprowadza online. Zabieg ten sprawia, że uczący przyswaja wiedzę w sposób bardziej efektywny niż w przypadku tradycyjnych metod nauczania, znanym choćby z czasów szkolnych. Dzięki CDZ zdobycie kompleksowej wiedzy nie przysporzy już nigdy więcej żadnych problemów. Pozytywne ukończenie instruktażu skutkuje otrzymaniem kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i nadzorowania produkcji rolniczej. Spełniają one wszystkie kryteria nakreślone nie tylko przez MEN, ale też przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto stanowią one doskonałą bazę do dalszego kształcenia się w zakresie produkcji rolnej. A jak powszechnie wiadomo, sukcesywny rozwój jest nieodzownym elementem każdej z dziedzin gospodarki.