Kurs rolnika R.16

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://cdz.edu.pl/kursy/187/technik-rolnik-rl16-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-rl16/src-BlogR.16

Prowadzenie gospodarstwa rolnego jest przedsięwzięciem wielozadaniowym. Pierwszym i najważniejszym aspektem stanowiącym swego rodzaju bazę całego funkcjonowania podmiotu, jest zasiew roślin, odpowiednia uprawa i w konsekwencji zbiór plonów. Kolejnym elementem, o ile większość zabiegów jest scentralizowana na zagadnienia typowo agrarne, jest hodowla i sprzedaż zwierząt. Mogą one również zapewnić dochód w postaci handlu mlekiem, jajami czy w przypadku owiec wełną. Kolejną składową jest sprzedaż owoców jednak tylko w przypadku, kiedy rolnik decyduje się na działalność sadowniczą w dowolnym zakresie. Farmer musi odpowiednio zadbać o wszystkie aspekty swojego gospodarstwa, kupując odpowiednie nawozy czy pasze, jak też nasiona i odżywki. Oczywiście efektywność jego pracy zależy od sprzętu, którym dysponuje. Trudne warunki glebowe czy kapryśna aura powodują, że urządzenia eksploatuje się znacznie szybciej, niż według zapewnień producenta. Ponadto rolnik powinien iść z duchem czasu i ułatwiać sobie zajęcie, a to gwarantują narzędzia nowoczesne i wysokiej jakości. By móc spokojnie prowadzić biznes i jednocześnie kontrolować poszczególne elementy produkcyjne gospodarstwa, trzeba mieć odpowiednią wiedzę i umiejętności, które przyczynią się do sukcesu finansowego. Gdzie zatem można zdobyć te przydatne informacje? Odpowiedzią na to pytanie jest Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Centrum Doskonalenia Zawodowego (CDZ) to renomowana instytucja o wieloletniej tradycji, wpisana do ewidencji szkół i placówek edukacyjnych. O skuteczności jej kursów świadczy fakt, że tysiące absolwentów kończących szkolenia proponowane przez Centrum natychmiast znajduje bardzo dobrze płatną pracę. W ofercie CDZ znajduje się kurs rolnika R.16. Wskutek znowelizowania podstawy programowej kod zawodu R.16 zmieniono na RL.16, który charakteryzuje kwalifikacje technika rolnika. Instruktaż w całości jest wykonywany przez internet, dzięki czemu uczestnik jest w stanie zapamiętać o wiele więcej przydatnych informacji odnoszących się do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego niż w przypadku tradycyjnych metod nauczania. Pozytywne ukończenie szkolenia skutkuje otrzymaniem kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i nadzorowania produkcji rolniczej. Są one zgodne nie tylko z różnego rodzaju rozporządzeniami MEN, ale też normami ustalonymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto dzięki zdobytym zagadnieniom farmer pozna mechanizmy i przepisy prawne dotyczące obrotem ziemią. Jednak co najważniejsze, przyszły rolnik uzyska kompetencje, które pozwolą mu wypełniać różnego rodzaju skomplikowane wnioski i blankiety dotyczące dopłat i dotacji. A dodatkowe środki zewnętrzne pozwolą unowocześnić całą produkcję rolną.