Kurs rolnika

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://cdz.edu.pl/kursy/184/kurs-rolnika-r3-kurs-kwalifikacyjny-zawodowy-rl03/src-BlogRoln

W dzisiejszych czasach rolnik to człowiek – instytucja. Oczywiście bazę jego działań nadal stanowi praca w polu, jednak jest ona nieco ułatwiona niż choćby w ubiegłym tysiącleciu, a to z racji nowoczesnego sprzętu, który co rusz pojawia się w rolnictwie. Druga część jego zadań, można śmiało uznać, że równie odpowiedzialna, jak ta przy płodach rolnych, to różnego rodzaju zagadnienia administracyjne, z którymi należy sobie radzić. Bo gdyby nie one, rolnik nie mógłby ubiegać się o dofinansowania. Te z kolei są nieodzownym elementem podczas modernizacji całego gospodarstwa. Prócz tego powinien też posługiwać się podobnymi mechanizmami przy nabywaniu i sprzedaży ziemi, jak i obrotu płodami rolnymi. Formą pomocy podczas ciężkiej pracy w polu są dopłaty unijne do upraw i areału, ale żeby je uzyskać, również trzeba umieć wypełniać stosowne dokumenty. Rolnik nie może działać na ślepo, musi mieć odpowiednią wiedzę, przygotowującą go w merytoryczny sposób do pełnienia zawodu. Instytucją, która w efektywny sposób pomoże w realizacji wymienionego założenia, jest Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Centrum Doskonalenia Zawodowego (CDZ) to jednostka edukacyjna, która może pochwalić się wieloletnią działalnością na rynku. Posiada bardzo bogatą ofertę szkoleń. Otwiera się na potrzeby wielu konsumentów, dlatego sukcesywnie rozszerza zakres nauczania, przez co zostawia konkurencję daleko w tyle. Jedno ze szkoleń, które proponuje Centrum, to kurs rolnika. W nowej podstawie programowej kod kwalifikacji zawodowej R.3 został zastąpiony kodem RL.03. Bezdyskusyjną zaletą kursu jest fakt, że wykonuje się go online, co znacznie ułatwia i przyspiesza sam proces uczenia. CDZ dostarcza na rynek pracy wysokiej klasy specjalistów, którzy natychmiast znajdują atrakcyjne i dobrze płatne zajęcia. Instruktaż z zakresu rolnictwa stanowi doskonałe kompendium wiedzy zarówno z zagadnień czysto technicznych jak rodzaje i metody poszczególnych upraw polowych, ale też przygotowuje do zadań stricte administracyjnych, które pomogą uzyskać atrakcyjne dofinansowania na rozwój gospodarstwa. Uzyskane dzięki szkoleniu kwalifikacje z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej są zgodne z rozporządzeniami MEN, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rolnik kończący kurs organizowany przez Centrum Doskonalenia Zawodowego zostaje wyposażony w kompetencje, które sprawią, że prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie zarówno efektowne, jak i efektywne. Obecnie jest to biznes, w którym najlepiej radzą sobie ci najlepsi, a informacje zdobyte dzięki CDZ okażą się kluczem do osiągnięcia sukcesu w tej wymagającej, ale też satysfakcjonującej branży.