Posiadasz kod aktywacyjny do kursu? Przejdź bezpośrednio do zapisów - kliknij tutaj.

Kurs Kierownika Wycieczek (Opiekuna Wycieczek)

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje kierownika wycieczek/Opiekuna wycieczek wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje dają możliwość sprawowania opieki na wycieczkach szkolnych oraz pełnienia funkcji kierownika na wycieczkach. Ukończenie w/w kursu daje zarówno uprawnienia opiekuna jak i kierownika na wycieczkach szkolnych (2 w 1)!Absolwent...
Popularność kursu: 95.6%       Opinie: 241       Cena kursu: 149.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Animatora Czasu Wolnego

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje animatora czasu wolnego wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Klasyfikacja...
Popularność kursu: 88.8%       Opinie: 59       Cena kursu: 219.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Rezydenta Biura Turystycznego

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Rezydenta Biura Turystycznego tzw. biura podróży wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na...
Popularność kursu: 100%       Opinie: 51       Cena kursu: 199.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Pilota Wycieczek

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje pilota wycieczek wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Klasyfikacja ta jest...
Popularność kursu: 88.8%       Opinie: 55       Cena kursu: 399.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Opiekuna Przewozu dzieci i młodzieży

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje opiekuna przewozu dzieci i młodzieży wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym...
Popularność kursu: 100%       Opinie: 18       Cena kursu: 250.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Towaroznawstwa Zielarskiego

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje z zakresu towaroznawstwa zielarskiego wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób uprawnienia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal i...
Popularność kursu: 81%       Opinie: 123       Cena kursu: 1899.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Przedstawiciela Handlowego

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje przedstawiciela handlowego wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie...
Popularność kursu: 92.8%       Opinie: 40       Cena kursu: 199.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Konsultanta Ślubnego

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje konsultanta ślubnego wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim.Ukończenie...
Popularność kursu: 73.8%       Opinie: 55       Cena kursu: 450.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje pośrednika w obrocie nieruchomościami wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym...
Popularność kursu: 96.2%       Opinie: 39       Cena kursu: 349.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs na Spedytora (specjalista ds. transportu i logistyki)

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje spedytora wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta...
Popularność kursu: 92.6%       Opinie: 34       Cena kursu: 699.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Telemarketera

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje telemarketera wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Klasyfikacja ta jest...
Popularność kursu: 64.6%       Opinie: 42       Cena kursu: 599.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Technika Warsztatu Tachografów Cyfrowych

Kurs przygotowujący do egzaminu w Głównym Urzędzie Miar na technika warsztatu tachografów cyfrowych.Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wiadomościami z zakresu obsługi, instalacji i kalibracji tachografów cyfrowych. Celem szkolenia jest wstępne przygotowanie do państwowego egzaminu pozwalającego uzyskać w Głównym Urzędzie Miar uprawnienia technika warsztatu do wykonywania...
Popularność kursu: 96%       Opinie: 0       Cena kursu: 900.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Kadry i Płace

Kurs Kadry i Płace[viz:43]
Popularność kursu: 96.8%       Opinie: 0       Cena kursu: 1099.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Wczesna interwencja terapeutyczna. Metody i techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju

Popularność kursu: 100%       Opinie: 0       Cena kursu: 1400.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Autyzm - diagnoza i pomoc terapeutyczna. Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego.

Przykładowy kurs w systemie
Popularność kursu: 100%       Opinie: 0       Cena kursu: 999.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje specjalisty ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa, wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji NarodowejCelem szkolenia jest omówienie i ćwiczenie metod wpływających na sprawny i efektywny przepływ...
Popularność kursu: 0%       Opinie: 0       Cena kursu: 1400.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami wykorzystywania seksualnego

opis
Popularność kursu: 60%       Opinie: 0       Cena kursu: 799.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs MS PowerPoint poziom podstawowy

Kurs Kadry i Płace
Popularność kursu: 100%       Opinie: 2       Cena kursu: 1099.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Groomingu (Strzyżenia psów)

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Groomera wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Klasyfikacja...
Popularność kursu: 93.4%       Opinie: 0       Cena kursu: 1499.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Behawiorysty

Po ukończeniu kursu dyplomowego uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje behawiorysty zwierząt wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym...
Popularność kursu: 95%       Opinie: 0       Cena kursu: 1499.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Zoopsychologa

Po ukończeniu kursu dyplomowego uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje zoopsychologa wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na...
Popularność kursu: 95%       Opinie: 0       Cena kursu: 1499.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Zawodowy Naturopaty

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje naturopaty wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym...
Popularność kursu: 95%       Opinie: 0       Cena kursu: 1899.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Zawodowy Muzykoterapeuty

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje muzykoterapeuty wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na...
Popularność kursu: 95%       Opinie: 0       Cena kursu: 899.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Managera Gastronomii

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje managera gastronomii wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na...
Popularność kursu: 95%       Opinie: 0       Cena kursu: 899.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Kucharski I i II Stopnia

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenia ukończenia kursu kucharskiego I i II stopnia wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej...
Popularność kursu: 95%       Opinie: 0       Cena kursu: 1899.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Ogrodnika Terenów Zielenii

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje ogrodnika terenów zieleni wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na...
Popularność kursu: 95%       Opinie: 0       Cena kursu: 699.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Pielęgnacji Drzew i Ogrodów

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje z zakresu pielęgnacji drzew i ogrodów wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania...
Popularność kursu: 95%       Opinie: 0       Cena kursu: 699.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Zawodowy Kosmetyczny

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje kosmetyczne wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO....
Popularność kursu: 98.4%       Opinie: 4       Cena kursu: 1899.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Zawodowy Kosmetologa

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje kosmetologa wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO....
Popularność kursu: 99%       Opinie: 0       Cena kursu: 1899.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Zielarz-Fitoterapeuta

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje zielarza-fitoterapeuty wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym...
Popularność kursu: 95%       Opinie: 0       Cena kursu: 1899.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka
Nie ma więcej kursów spełniających kryteria.